SITE Poland coraz silniejsze.

archiwum SITE Poland

SITE Poland znalazł się wśród pięciu oddziałów (na 28 istniejących) SITE Global, które przekroczyły 80 procentowy wskaźnik odnowionych wpłat członkowskich w ostatnim roku.

Podczas marcowej edycji Meet The Bidder odbyło się spotkanie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej stowarzyszenia SITE Poland – oficjalnego partnera Meet The Bidder.

Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu oraz członkowie SITE Poland omówili plany związane z międzynarodową działalnością stowarzyszenia i jego silniejszą obecnością w strukturach SITE Global. SITE Poland bierze udział w SITE Chapter Challenge ogłoszony przez SITE Global. Na wygraną mają szanse oddziały, które mogą wykazać minimum 80 procentowy wskaźnik odnowionych wpłat członkowskich w ostatnim roku.

SITE Poland znalazł się wśród pięciu oddziałów (na 28 istniejących), które ten wskaźnik przekroczyły. Podczas spotkań z przedstawicielami zagranicznych wystawców oraz odwiedzających buyersów na Meet the Bidder SITE Poland zebrał wstępne deklaracje członkowskie od kolejnych siedmiu osób.

Polski oddział zamierza również wziąć udział w konkursie SITE Global SITE Chapter of the Year and Excellence Awards 2019. Aby zwiększyć szansę na wygranie tej nagrody zarząd zamierza zintensyfikować działania w obszarach edukacji, organizacji wydarzeń, członkostwa i wspierania młodych liderów branży. W ostatnim czasie SITE Poland zorganizował kilka szkoleń wraz z PLL LOT, Kadrami Turystyki, planowane są kolejne, których tematy ustalane będą w porozumieniu z członkami stowarzyszenia, dla członków oferowane będą także preferencyjne stawki uczestnictwa w spotkaniach.

W najbliższych miesiącach SITE Poland będzie partnerem, organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń specjalnych branży MICE m.in. Incentive Travel Day podczas Meetings Week (wraz z SOIT), organizacji warsztatów MICE B2B na temat Chorwacji (partner wydarzenia organizowanego przez Przedstawicielstwo Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej), Poland Smart Move Coctail na Targach IMEX we Frankfurcie.

Grażyna Grot – Duziak, wiceprezes SITE Poland do spraw Członkostwa, powiedziała: „Zainteresowanie członkostwem w SITE Poland jest wysokie, dynamicznie rozwijamy się i jest to doceniane nie tylko na rynku polskim ale tez wśród odwiedzających MTB firm z zagranicy podkreśla. Partnerzy widzą potencjał rynku polskiego, jego dojrzałość i dobrą organizację. Są ciekawi naszych doświadczeń, chcą wymieniać z nami poglądy, wspólnie tworzyć najlepsze produkty dla branży incentive.

Jest nas już ponad czterdziestu członków, na MTB zebraliśmy wstępne deklaracje od kolejnych siedmiu osób w tym trzy osoby z zagranicy. Podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz rozwoju organizacji i zapraszamy do nich partnerów z Polski i zza granicy Struktura stowarzyszenia i zaangażowanie członków sprzyjają realizacji naszej koncepcji PITCH, czyli tworzenia w Polsce i promocji międzynarodowego hubu (Polish Incentive Travel Hub)”.