Siła kobiet podczas jubileuszowej edycji Meetings Week Poland

fot. Katarzyna Cegłowska

Z okazji trwającego Roku Kobiet w Turystyce Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce swoją sesję w pierwszym dniu 10-tej edycji Meetings Week Poland poświęciło kobietom. Ich rola w turystyce biznesowej jest bardzo istotna, ponieważ ten sektor zatrudnia przede wszystkim kobiety.

Najpierw pandemia Covid-19, a teraz ciężka sytuacja w Ukrainie sprawiły, że kobiety z branży turystycznej dość intensywnie odczuły skutki tych wydarzeń. Podczas pandemii musiały mierzyć się z redukcjami zatrudnienia i obniżeniami wynagrodzeń. Musiały znosić pracę zdalną i przejąć odpowiedzialność za naukę swoich dzieci, a także opiekę nad członkami swoich rodzin. Obecnie organizują pomoc dla uchodźców. Sektor przemysłu spotkań, jak i szerzej turystyka mają moc napędzania ożywienia gospodarczego i przywracania społeczności międzynarodowej na właściwe tory, dlatego dobrostan kobiet zatrudnionych w turystyce będzie miał istotny wpływ na jego rozwój.

fot. Katarzyna Cegłowska

Przemysł Spotkań na 5!

Podczas inauguracji sesji prezes zarządu SKKP Paula Fanderowska wręczyła dyplomy laureatkom konkursu organizowanego przez stowarzyszenie dla absolwentów studiów turystycznych „Przemysł Spotkań na 5!”. Nagrody oraz wyróżnienia odebrało sześć młodych kobiet wkraczających na rynek pracy. Laureatki dwóch pierwszych nagród zaprezentowały swoje prace konkursowe. Karolina Andrzejczak w pracy magisterskiej zatytułowanej „Znaczenie wystaw światowych dla kształtowania soft power państw w nich uczestniczących” poruszyła ważny temat dla branży turystycznej, który był również tematem sesji w drugim dniu Meetings Week Poland. Laureatka drugiej nagrody Sara Maria Cierechowicz przedstawiła temat organizacji dużych wydarzeń w przestrzeni miejskiej na przykładzie międzynarodowych zawodów jeździeckich w Poznaniu.

fot. Katarzyna Cegłowska

Rok kobiet w turystyce

Rok 2022 został ogłoszony rokiem kobiet w turystyce – inicjatywa ta promuje ideę równości i równouprawnienia w zgodzie z polityką równości szans. Podczas sesji Magdalena Dyderska, liderka w Dziale Marketingu CEE Hydropolis i MPWiK SA we Wrocławiu, aktywistka roku kobiet, przedstawiła częściowe wyniki badań o roli kobiet w turystyce. Już wyniki cząstkowych badań wskazują, że pomimo faktu, iż kobiety stanowią większość zatrudnionych w prawie 70 proc. firm turystycznych, managerskie stanowiska piastują w zaledwie około 38 proc. firm. 12 proc. respondentek badania poświadczyło, że są lub były dyskryminowane w miejscu pracy, dotyczyło to deprecjonowania pozycji zawodowej, nietaktownych komentarzy i żartów pod ich adresem, nierównych warunków pracy i płacy. Aż 39,5 proc. kobiet z branży turystycznej uważa, że ich warunki pracy są gorsze od warunków pracy mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie

Do udziału w sesji zaproszono także ekspertkę ds. kultury dobrostanu – Ewa Stelmasiak – autorkę książki pt. „Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie”. Przedstawiła, jak wyglądają dobre praktyki, które budują dobrostan w zespole. Po pierwsze zaznaczyła, że dbanie o siebie należy traktować jako kompetencję.

„Dbanie o siebie to aktywne działanie na rzecz zwiększania osobistego dobrostanu. To proces świadomego wyboru priorytetów, na które poświęcimy swój czas i energię” – powiedziała Ewa Stelmasiak. Podkreśliła również, że dobrostan jest grą zespołową, a jakościowe relacje są w stanie pozwolić nam na utrzymanie wysokiego poziomu zdrowia i dobrostanu.

Kobiety nie mogą poddawać się negatywnym wpływom, jeśli w ich środowisku pracy nie obserwują trendów takich jak: człowiek w centrum, dopasowanie do potrzeb i personalizacja, sens pracy i wspólna wizja, współtworzenie nowych norm kulturowych, to podkreśla, że trudno będzie dokonywać zdrowych wyborów wspierających dobre życie. Z biegiem czasu poczucie niezadowolenia będzie wzrastać i wymuszać wprowadzanie zmian.

fot. Katarzyna Cegłowska

Drugą ekspertką od zarządzania karierą zawodową była Dorota Wellman – dziennikarka telewizyjna, zarządzająca zespołami kilkudziesięcioosobowymi. Podczas wystąpienia przekonywała uczestniczki, że nie można bać się zmian i podejmowania ryzyka w drodze do sukcesu. Uważa, że należy zadbać o swój rozwój i karierę zawodową. Dorota Wellman stwierdziła, że kobiety powinny być dumne z tego, jak poradziły sobie z pandemią, pierwsze poradziły sobie z lockdownem zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu rodzinnym, nie popadając przy tym w panikę. Pierwsze zaproponowały zmiany, które należało wprowadzić, aby można było kontynuować pracę.

Rozmowy z ekspertkami prowadziły liderki branży spotkań: Agnieszka Szymerowska, prezes Convention Bureau Wrocław, członek zarządu SKKP, ambasadorka roku kobiet w turystyce oraz Anna Jędrocha, prezes Symposium Cracoviense, wiceprezes zarządu SKKP, która znalazła się na 27 miejscu listy 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce w roku 2021 WaszaTurystyka.pl