Sieć Najciekawszych Wsi powstanie w Polsce

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Jak podała PAP, w spotkaniu poświęconym tworzeniu tej Sieci, które odbyło się w piątek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, uczestniczyli m.in. przedstawiciele 11 urzędów marszałkowskich, założonej przez ministerstwo rolnictwa Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA, która finansuje projekt “Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”, a także przedstawiciel resortu rolnictwa.

Pomysłodawcą Sieci jest wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, wg. którego pomysł polega na tym, by bazując na miejscowościach mających „istotne walory poznawcze” stworzyć listę wsi w Polsce, które byłyby miejscami atrakcyjnymi dla turystów zainteresowanych życiem wiejskim, historią danych rejonów, czy tym, jak żyło się lub żyje obecnie mieszkańcom obszarów wiejskich.

Wsie mają wyróżniać się ładem przestrzennym, cennym zasobem dziedzictwa kulturowego, zabytkami, tradycyjną, spójną zabudową, wiejskim charakterem. Mają wzbudzać ciekawość, zachęcać do odwiedzenia ich oraz pobytu, mieć swój niepowtarzalny klimat, specyfikę i odpowiednią infrastrukturę, np. by dawać warunki pobytu. Sto potencjalnych miejscowości, które mogłyby w sieci się znaleźć, wskazała już Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Z tych stu wyłoniono 50, które w najbliższych miesiącach oceni zespół ekspertów, w skład którego weszli geografowie, ekonomiści, urbaniści czy architekci. Wilczyński podał, że przy ocenie tej branych będzie pod uwagę 39 różnego rodzaju elementów dotyczących przestrzeni wiejskiej, funkcjonowania czy oferty danej wsi. Zaznaczył, że według tych standardów pozytywnie oceniono już 13 wsi w woj. opolskim i 4 w woj. śląskim – w tym np. Kamień Śląski, który – jak powiedział wojewoda opolski – jest wzorcowym przykładem takiej wsi.