Senat przegłosował poprawki do ustawy o bonie turystycznym

Senat przegłosował poprawki do ustawy o bonie turystycznym
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki prowadzący głosowanie nad poprawkami/fot. Senat TV

Dzisiaj Senat przegłosował poprawki zgłoszone przez senatorów do ustawy o bonie turystycznym. W najważniejszej zgłoszono rozszerzenie bonu na emerytów i rencistówi.

Po dwóch dniach Senat odesłał ustawę o bonie turystycznym z poprawkami. Wczoraj Senat dyskutował nad ustawą o bonie turystycznym. Jak podkreśliła senator-sprawozdawca Maria Koc, „bon turystyczny ma być wsparciem dla rodzin z dziećmi, nakierowany jest na dobro dziecka.”
Zaznaczyła, że na razie nie jest przewidziane rozszerzenie bonu na seniorów, którzy według niej otrzymali od rządu dodatkową pomoc. Senator Koc w imieniu komisji gospodarki zgłosiła wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.
Andrzej Szejnfeld w imieniu mniejszości zgłosił jedną poprawkę – by rozszerzyć zakres podmiotów beneficjentów bonu i emerytów i rencistów.
Maria Koc z kolei zgłosiła poprawkę, według której bon miałby przysługiwać na wszystkie polskie dzieci, których rodzice pracują na terenie Unii Europejskiej.

Dzisiaj najpierw Senat odrzucił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (94 głosów było za odrzuceniem, 2 – przeciw). Następnie senatorowie głosowali za ponad 70. poprawkami (w tym redakcyjnymi) zgłoszonymi przez komisję rodziny, polityki senioralnej I społecznej.
Za poprawką nr 38, rozszerzającą bon turystyczny o osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe głosowała większość senatorów. Za przyjęciem ustawy o bonie z poprawkami wszyscy – 97 senatorów.

Przypomnijmy, że projekt prezydencki ustawy przewidywał, że 500-złotowy bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw – 16, wstrzymało się 12. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 r.

Obecnie ustawa wraca do Sejmu a co za tym idzie, oddala się termin wprowadzenie bonu w życie. Pierwotnie wicepremier Jadwiga Emilewicz zakładała, że nastąpi to pod koniec lipca. Wszystko zależy od Sejmu. Marszałek Sejmu może ogłosić posiedzenie nawet za dzień, dwa. Najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na 22 lipca.