Sejm uchwalił ustawę o bonie turystycznym

Ustawa o bonie uchwalona przez Sejm
Wynik głosowania nad ustawą o bonie turystycznym/fot Rafał Szlachta/Min. Rozwoju

500-złotowy bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw – 16, wstrzymało się 12. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 r.

jak donosi PAP, teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „świadczeniem w formie bonu”, oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „dodatkowym świadczeniem w formie bonu”.

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r.

Zgodnie z ustawą, uprawnienie do otrzymania bonu będzie przysługiwać beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ustawie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

W czasie II czytania poseł PiS Urszula Rusecka złożyła wniosek o przejście do III czytania bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków, złożonych w II czytaniu. Sejm ten wniosek w głosowaniu poparł.

W czasie II czytania poprawki zgłosiły wszystkie oprócz PiS kluby oraz koło poselskie Konfederacji.

KO zgłosiło ich 16, jak argumentował w imieniu klubu Ireneusz Raś – poprawki sprawią, że „bon będzie miał charakter powszechny”.

Lewica postulowała w swoich m.in. podniesienie wartości bonu do 1000 zł. Modyfikację rozwiązań zaproponował też klub PSL-Kukiz’15.

Odpowiadając na pytania i wystąpienia klubów w imieniu autora ustawy prezydencki minister Paweł Mucha oświadczył, że prezydent Andrzej Duda realizuje obietnice i podejmuje wyzwania.

Wiemy, że wsparcie dla branży jest potrzebne stąd prezydent niezwłocznie podjął działania.(…) To są rozwiązania konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców – mówił Mucha. To wsparcie jest optymalne i ma podwójne umocowanie, bo jednocześnie to wsparcie dla rodziny i dla przedsiębiorców – dodał.

Minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz oświadczyła z kolei, że „jesteśmy gotowi, aby w trzecim tygodniu lipca pierwsze płatności były realizowane”.

Wszelkie środki pomocowe zapewne nie będą wystarczające i kompletne, dlatego to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie branży turystycznej stwierdziła Emilewicz. Wskazała, że być może program zostanie przedłużony na kolejne lata.