Sebastian Słoniewski ponownie prezesem SOIT

archiwum SOIT

9 stycznia 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SOIT, które dokonało podsumowania dwóch lat działalności oraz wybrało Władze Stowarzyszenia na kadencję 2018-2019.

Ostatnie dwa lata działalności SOIT były dla Stowarzyszenia okresem głębokich zmian wewnętrznych, intensywnych aktywności oraz nowych inicjatyw. Wszystkie zmiany były wynikiem przyjętej strategii Stowarzyszenia i miały na celu wzmocnienie pozycji SOIT oraz firm członkowskich jako liderów na rynku podróży motywacyjnych.

Pierwszym krokiem były strategiczne zmiany w statucie dotyczące kryteriów członkowskich. Została także powołana Komisja Etyki – nowy organ doradczo-arbitrażowy Stowarzyszenia. SOIT odświeżył również swoją markę, wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną. Zmianie wizerunku towarzyszyło wdrożenie nowego serwisu.

W trakcie dwóch lat działalności SOIT kontynuował realizację flagowych projektów, takich jak, Columbus Day czy współorganizacja Meetings Week Poland. Ponadto SOIT został Partnerem i zaangażował się w inicjatywę „Dialog Branżowy-Dobry Przetarg”, którego pierwszym efektem jest Biała Księga Komunikacji Marketingowej, czyli zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. SOIT odpowiada za przygotowanie narzędzi i praktycznych wskazówek dla przetargów w kategorii incentive travel.

Ostatnim zrealizowanym projektem jest Kodeks Dobrych Praktyk SOIT, którego celem jest wyznaczenie zasad uczciwej konkurencji oraz wysokich standardów etycznych dotyczących prowadzenia biznesu oraz relacji miedzy pracownikami, pracodawcami oraz klientami na rynku incentive travel.

Sebastian Słoniewski, prezes SOIT powiedział: „To były bardzo pracowite dwa lata, ale większość z naszych założeń zrealizowaliśmy. Byliśmy wyjątkowo zgodnym Zarządem, któremu przyświecał wspólny cel. Dziękuję członkom Zarządu – Agnieszce Lewandowskiej, Łukaszowi Adamowiczowi, Cezaremu Wilemajtysowi i Krzysztofowi Pobożniakowi za pracę, trud i poświęcony czas w rozwój SOIT.”

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 9 stycznia wybrało nowe Władze SOIT na kolejną dwuletnią kadencję. W Zarządzie SOIT pozostali Sebastian Słoniewski, prezes OBP i Łukasz Adamowicz, wiceprezes Grupy BFC. Do Zarządu dołączyły Joanna Jabłońska (Managing Director, Activezone), Grażyna Grot-Duziak (Członek Zarządu, Weco Travel) i Agnieszka Słowik (President, Flower Travel). Walne Zgromadzenie Członków wybrało także członków Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej.

Sebastian Słoniewski, prezes zarządu SOIT obiecał: „Postaram się uczynić nasze Stowarzyszenie jeszcze silniejszym i bardziej rozpoznawalnym, ale również takim, w którym wszyscy czujemy się na równych zasadach. Dzięki dokonanym wyborom, dostaliśmy mandat do kontynuacji wyznaczonej strategii oraz do aktywnej zmiany wizerunku SOIT. Postaramy się położyć większy nacisk na aktywny PR i marketing, uregulować sprawy dotyczące pracy pilotów oraz otworzyć się na część rynku spełniającego nasze kryteria.”

Skład władz SOIT w kadencji 2018-2019

Zarząd 2018-2019
Sebastian Słoniewski – Prezes
Łukasz Adamowicz – Wiceprezes
Joanna Jabłońska – Wiceprezes
Grażyna Grot-Duziak – Członek zarządu
Agnieszka Słowik – Członek zarządu

Komisja Etyki 2018-2019
Agata Gościńska
Andrzej Hulewicz
Agnieszka Lewandowska
Olga Krzemińska-Zasadzka
Sylwia Sadoch
Anna Zowczak
Majka Szura

Komisja Rewizyjna 2018-2019
Krzysztof Pobożniak
Leszek Skibiński
Cezary Wilemajtys