Sądecka Turystyka pokazała potencjał

fot. Jakub Kruczek

12 grudnia w Krynicy Zdroju w Hotelu Belmonte odbyła się pierwsza edycja Conference & Expo Sądecka Turystyka. W wydarzeniu udział wzięło 264 osoby (w tym około 40 to wystawcy na stoiskach). W programie było m.in. podsumowanie Roku Kobiet w turystyce.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydawca Magazynu Odkryj Beskid Sądecki oraz Stowarzyszenie Dla Miasta.

Organizatorzy podzielili wydarzenie na kilka bloków tematycznych m.in.: Igrzyska Europejskie 2023, Uzdrowiska, Podsumowanie roku kobiet w turystyce, Nowe technologie w marketingu miejsc, Turystyka Rowerowa, Świadomy Wellness Przyszłości.

Konrad Rogoziński dyrektor projektu Odkryj Beskid Sądecki i Sądecczyzny, powiedział: „Nasz magazyn jest jedynym medium promującym periodykiem dostępnym w czasie jego sprzedaży w salonach Empik w całej Polsce. Teraz przyszedł czas na wprowadzenie na rynek nowego, rozpoznawalnego produktu turystycznego pod kątem wydarzeń. Wierzymy, że tym wydarzeniem rozpoczynamy tworzenie nowej jakości we współpracy pomiędzy samorządem, przedstawicielami biznesu i organizacjami pozarządowymi. Naszą misję jest szeroko rozumiane łączenie.”

Podczas spotkania kilkunastu włodarzy z Sądecczyzny – prezydent Nowego Sącza, burmistrz Piwnicznej Zdrój, burmistrz oraz jego zastępca ze Starego Sącza, zastępca burmistrza Krynicy Zdroju, wójtowie Kamionki Wielkiej, Gródka nad Dunajcem, Rytra, Nawojowej, Podegrodzia, Łabowej, Łososiny Dolnej oraz Muszyny Zdrój oraz oraz Tomasz Michałowski prezes Stowarzyszenie Dla Miasta (Nowy Sącz) i Konrad Rogoziński wydawca magazynu Odkryj Beskid Sądecki i Sądecczyznę – podpisali listy intencyjne dotyczące współpracy i wspólnej promocji.

Jednym z punktów programu było podsumowanie Roku Kobiet w turystyce. Został on ogłoszony podczas IX Forum Promocji Turystycznej we wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” jesienią 2021 roku. Rok Kobiet w turystyce podsumowali w ponadgodzinnej rozmowie, Wiola Samborska, dyrektorka CEE „Hydropolis”, pomysłodawczyni Roku Kobietv w turystyce oraz Adam Gąsior, redaktor naczelny portalu WaszaTurystyk.pl. Dyskusja przedłużyła się o ponad pół godziny dzięki udziałowi czynnemu osób z sali.

Podczas wieczornej Gali organizatorzy imprezy Tomasz Michałowskie oraz Konrad Rogoziński, wręczyli nagrody i wyróżnienia:

Tytuł Wizjoner TURYSTYKI PRZYSZŁOŚCI – wyróżnienie indywidualne za wkład w rozwój nowych produktów turystycznych oraz nowatorskie podejście do strategii rozwoju turystyki na Sądecczyźnie, odebrał
burmistrz Muszyny Zdrój, Jan Golb.

Tytuł Obiektu noclegowego TURYSTYKI PRZYSZŁOŚCI przypadł „Tylickiemu Wzgórzu”, pensjonatowi dla rodzin dziećmi.

Nagroda za Promocyjną Inicjatywę Roku, przypada dla Powiatu Nowosądeckiego za kampanię „Sądeckie Góry dla każdego”, bilbordy reklamujące sądeckie góry pojawiły się w największych miastach Polski m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie.

Nagrody Potencjał Turystyczny TURYSTYKI PRZYSZŁOŚCI, otrzymały:

Gmina z potencjałem turystycznym – Stary Sącz

Miejscowość z potencjałem turystycznym – Tylicz

Atrakcja Turystyczna – Turystyki Przyszłości – Zamek Stara Baśn w Grybowie

Zarząd Powiatu nowosądeckiego przyznał srebrne jabłka sądeckie następującym osobom:

Łukasz Smolarski – Ambasador Sądecczyzny, który przy każdej okazji podkreśla jej walory i uroki. Twórca jednego z najpopularniejszych kanałów o tematyce biznesowej w Polsce – Biznes Misja, który śledzi ponad 100 tysięcy osób. 9 lat temu założył kanał na YouTube i w tym czasie przeprowadził 300 wywiadów z czołowymi polskimi przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, aktorami, sportowcami i artystami.

Wojciech Knapik – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oraz prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury; związany z Sądecczyzną od 30 lat. Wojciech Knapik jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym licznych festiwali m. in. Festiwalu kultury bałkańskiej i pannońskiej PANNONICA, organizowanego od 2013 r w Barcicach koło Starego Sącza. Festiwal w 2018 r. otrzymał od European Festivals Association w Brukseli prawo do używania specjalnego znaku „Remarkable Festival” („Niezwykły Festiwal”), przyznawanego za wysoki poziom artystyczny i znaczący wkład w międzynarodowy obieg kultury. Od 2013 r organizuje (jako kontynuator) Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, umacniając pozycję Starego Sącza jako istotnego ośrodka kulturalnego. Ponadto był pomysłodawcą Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura oraz Sącz Jazz Festiwal.

Konrad Rogoziński – pomysłodawca i wydawca gazety Odkryj Beskid Sądecki, który co poł roku jest w empikach w całym kraju, prezes firmy Digital Places, która na co dzień zajmuje się tematami z zakresu turystyki. Współorganizator dzisiejszego wydarzenia.

Powiat Nowosądecki przyznał też trzy nagrody finansowe o wartości 2000 złotych dla osób, które w 2022 roku promowały nasz region.

1.Wiktor Potok – organizator Beskidzkiego Festiwalu Podróżników, założyciel i prezes Fundacji „Miłość do Gór”

2. Magdalena Kucaba członek Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sącz, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju. Opiekuje się społecznie wraz z młodzieżą Szkolną Izbą Pamięci Narodowej, Pomnikami Pamięci z okresu II wojny światowej. Uczestniczy w wycieczkach, rajdach, festiwalach. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność.

3.Paweł Mucha realizator filmu o Sądecczyźnie pt. „Odkrywaj Sądeckie”

Organizatorzy zapowiedzieli druga edycję wydarzenia na czerwiec 2023 roku.

Patronem medialnym wydarzenia był portal WaszaTurystyka.pl