Rząd niemiecki przejmuje 25 proc. TUI

fot. archiwum TUI Group

W ramach restrukturyzacji TUI Group, ok. 25 proc. firmy przejmie rząd niemiecki. Zgodę na to wyrazili udziałowcy firmy. Państwo niemieckie będzie cichym udziałowcem.

Komisja Europejska zatwierdziła plan pomocy Grupie TUI. Rząd niemiecki postanowił dokapitalizować firmę sumą 1,25 mld euro.

Dokapitalizowanie przez państwo niemieckie obejmie ciche udziały w wysokości 420 mln euro, wymienialne na akcje, które będą własnością niemieckiego funduszu rządowego WSF; niewymienialne ciche udziały w wysokości do 680 mln euro oraz obligacje zamienne w wysokości 150 mln EUR.

Wśród warunkach jest ścisłe ograniczenie wynagrodzenia kadry kierowniczej w TUI, w tym zakaz wypłaty premii do momentu wykupienia co najmniej 75 proc. rekapitalizacji, oraz zastrzeżenie, że TUI nie może wykorzystywać uzyskanej pomocy do wspierania działalności gospodarczej zintegrowanych przedsiębiorstw które miały trudności gospodarcze już 31 grudnia 2019 r.

TUI nie może również nabyć więcej niż 10 proc udziałów w konkurencyjnych firmach, dopóki 75 proc. rekapitalizacji nie zostanie spłacone.