Rynek podróży służbowych w Polsce

Gregor Schlaeger

Przeciętny wyjazd służbowy w Polsce trwa jedną noc (dwa dni), w przypadku podróży po Europie przeciętnie są to 3 noce (4 dni), natomiast poza Europę przeciętnie jeździmy na 6 nocy (7 dni) i dłużej.

Właśnie został opublikowany pierwszy dokładny raport na temat podróży służbowych polskich pracowników. Na zlecenie firmy Hotailors przygotowała go agencja SW Research.

Mimo że aż 95 proc. pracowników podróżuje w obrębie Polski, tylko 22 proc. z nich deklaruje, że poza Polskę w ogóle służbowo nie wyjeżdża.
Jedna piąta pracowników (22 proc.) podróżuje służbowo wyłącznie po Polsce, a prawie trzy czwarte (73%) wyjeżdża również poza Polskę. Tylko 3% nie wyjeżdża w delegację po Polsce. Poza Europę nie wyrusza 47,1 proc. podróżujących

Polska

Prawie wszystkie z badanych osób jeżdżą w podróże służbowe po Polsce (95 proc.), ponad połowa odbywa takie podróże przynajmniej raz w miesiącu, a co czwarta więcej niż 5 razy na miesiąc.

Krajowe podróże trwają różnie: jedną, dwie noce lub nawet bez nocowania (po ok. 25 proc.).

W skład kosztów podróży służbowych po Polsce wchodzą najczęściej opłaty za hotele (64 proc.) i pociągi (55 proc.). Co czwarty badany wynajmuje samochód i taka sama liczba zamawia transfer z lotniska. Tylko co piąty pracownik po kraju lata samolotem. Najbardziej popularnymi hotelami wśród pracowników podróżujących po Polsce są te z trzema gwiazdkami (42 proc.), hotele czterogwiazdkowe rezerwuje 27 proc. badanych, a hotele z jedną i dwoma gwiazdkami co dziesiąty z nich. Jeśli pracownicy podróżują po Polsce samolotem to najczęściej klasą ekonomiczną – 54 proc. Z klasy ekonomicznej premium korzysta 23 proc. badanych, a biznes – 16 proc..

Europa

Trzech na czterech pracowników wyjeżdżających służbowo jest wysyłana przez pracodawców na podróże po Europie, w tym 30 proc. robi to przynajmniej raz w miesiącu. Podróże te trwają dwie, trzy lub 4-7 nocy (po około 24 proc.). W skład kosztów podróży służbowych po Europie wchodzą najczęściej opłaty za loty (68 proc.), hotele (62 proc.) oraz transfer z lotniska (47 proc.). Trzech na dziesięciu z badanych podczas takich podróży wynajmuje samochód, a co piąty korzysta z pociągu.

Najbardziej popularnymi hotelami wśród pracowników podróżujących po Europie są te z trzema gwiazdkami (34 proc.), tylko trochę mniejszy odsetek korzysta z hoteli czterogwiazdkowych (29 proc.).

Po Europie, podobnie jak po Polsce, pracownicy podróżują najczęściej klasą ekonomiczną (53 proc), ekonomiczną premium – 21 proc., a biznes – 18 proc..

Świat

Poza Europę wyjeżdża 53 proc. uczestników badania, w tym 13 proc. z nich przynajmniej raz w miesiącu. Pracownicy wyjeżdżający poza Europę, przebywają tam najczęściej 4-7 nocy (34 proc.). W skład kosztów podróży służbowych po świecie wchodzą najczęściej opłaty za loty (66 proc.), hotele (60 proc.) oraz transfer z lotniska (43 proc.). Samochód wynajmuje 28 proc. pracowników, a co dziesiąty korzysta z pociągu. Najbardziej popularnymi hotelami wśród pracowników podróżujących poza Europę są te z czterema gwiazdkami (32 proc.). Podobny odsetek korzysta z hoteli trzygwiazdkowych (25 proc.) i pięciogwiazdkowych (23 proc.). Podczas podróży służbowych poza Europą najwięcej badanych wybiera klasę ekonomiczną (38 proc.), ale dużo częściej niż w przypadku kraju i Europy pracownicy korzystają z klasy biznes – 25 proc.

Przeciętny wyjazd służbowy w Polsce trwa jedną noc (dwa dni), w przypadku podróży po Europie przeciętnie są to 3 noce (4 dni), natomiast poza Europę przeciętnie jeździmy na 6 nocy (7 dni) i dłużej.

Środki lokomocji

W Polsce podróżujący służbowo deklarują, że korzystają głównie z pociągów – 55 proc., tylko 20 proc. z nich lata po Polsce samolotami. W przypadku dalszych wyjazdów najczęściej używanym środkiem transportu jest również samolot (Europa – 68 proc., świat – 66 proc.), podróżujący zagranicą też częściej korzystają z różnych form transferów (z lotniska, taksówki, Uber). Podróżujący po Europie najczęściej korzystają z połączeń lotniczych, lecz 20 proc. z nich korzysta z przejazdów koleją. Pociągi – szczególnie wysokich prędkości –

Badani deklarują, że najczęściej korzystają z noclegów w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych. W Polsce przeważają hotele trzygwiazdkowe (42 proc.), natomiast poza Europą jedna czwarta podróżujących korzysta z apartamentów (23 proc.). Apartamenty sprawdzają się podczas dalszych podróży, zajmować je może większa grupa osób,

Podróżujący służbowo, latając po Polsce i Europie, najczęściej korzystają z klasy ekonomicznej (odpowiednio 54 proc. i 52 proc.). Lecąc dalej, jedna czwarta podróżujących (25 proc.) korzysta z klasy biznes. Podróżowanie wyższymi klasami na krótszych trasach nie zawsze jest uzasadnione, natomiast w przypadku podróży powyżej 4 godzin pozwala efektywniej przygotować się do spotkań.
Celem podróży najczęściej są wydarzenia branżowe (eventy) i konferencje – 24,1 proc., szkolenia – 23,7 proc. oraz spotkania z kontrahentami – 20,8 proc..

Planowanie

Podróżujący służbowo starają się planować swoje wyjazdy z wyprzedzeniem. 76,3 proc. dokonuje rezerwacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem podróży, z czego 56,3 proc. podróży jest rezerwowana z jedno- lub dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Tylko 23,3 proc. podróżujących dokonuje rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż tydzień.

W procesie rezerwacji 52,7 proc. podróżujących korzysta z pomocy osób oddelegowanych do zajmowania się podróżami służbowymi (asystent/ ka, office manager, travel manager). 33,1 proc. podróżujących dokonuje rezerwacji w zewnętrznych lub wewnętrznych serwisach, a tylko 13,7 proc. bezpośrednio korzysta z pomocy zewnętrznego biura podróży
Wśród podróżujących, którzy sami dokonują rezerwacji, rezerwacji bezpośrednio na stronie hoteli dokonuje 29,5 proc. z nich, a na stronie linii lotniczych 26,8 proc.. Wśród rozwiązań do rezerwacji hoteli najbardziej popularny jest Booking 64,3 proc., natomiast w przypadku lotów – Skyscanner (24,1 proc.), który jest jednak mniej popularny niż rezerwowanie bezpośrednio na stronie linii lotniczych.

Koszty

Koszty podróży najczęściej firma pokrywa z góry (koszt lotu, transfer, hotel), a resztę wydatków opłaca się z własnych środków (47 proc.).

Co trzeci badany ma kartę firmową, z której korzysta podczas podróży, a za wszystkie wydatki samodzielnie płaci 18 proc. pracowników.

Prawie połowa ankietowanych czeka na rozliczenie i zwrot wydatków 1-2 tygodni. Na ogół badani są zadowoleni z rozwiązań dotyczących rozliczania wydatków z podróży służbowych. Najmniej zadowoleni są z liczby dokumentów i niezbędnych podpisów (15 proc.) oraz istniejących procesów i procedur (14 proc.).

Badani byli również proszeni o oszacowanie kosztów podczas podróży służbowych osobno dla podróży po kraju, Europie i poza Europą. Za 1 nocleg w kraju pracownicy płacą średnio 444 zł, za lot 766 zł, a za pozostałe środki transportu, takie jak samochód, pociąg, taksówki – 589 zł. Wyjeżdżając poza Polskę, ale w granicach Europy, badani za 1 nocleg płacą średnio trochę ponad 1000 zł, za lot prawie 1200 zł, za pozostałe środki transportu płacą zaś najwięcej – 1243 zł. Najdroższe są oczywiście podróże poza Europę, tam 1 nocleg średnio kosztuje prawie 1200 zł, lot 8216 zł, a za pozostałe koszty wynoszą prawie 2100 zł.

http://bit.ly/hotailors-raport-podroze-sluzbowe-2019