Ryanair zadowolony z orzeczenia sądu w sprawie pomocy państwa liniom Air France-KLM

Ryanair zadowolony z orzeczenia sądu w sprawie pomocy państwa liniom Air France-KLM
Ryanair zadowolony z orzeczenia sądu w sprawie pomocy państwa liniom Air France-KLM /fot. Ryanair

Ryanair z zadowoleniem przyjmuje orzeczenie sądu UE w sprawie pomocy państwa liniom Air France-KLM. 7 lutego br. sąd uznał taką pomoc za nielegalną.

Ryanair z zadowoleniem przyjął orzeczenie sądu UE z 7 lutego br., że pomoc państwa w związku z pandemią Covid-19 w wysokości 3,4 mld euro przyznana przez Holandię na rzecz Air France-KLM w 2020 r. była nielegalna. To już drugi raz, kiedy Sąd UE orzekł, że ten pakiet pomocy jest niezgodny z prawem.  W sumie dzisiejsza decyzja jest już czwartym orzeczeniem sądu mówiącym, iż pomoc państwa w związku z pandemią COVID-19 na rzecz Grupy Air France-KLM była nielegalna. Ryanair wzywa teraz Komisję Europejską do nakazania Holandii natychmiastowego odzyskania tego wielomiliardowego pakietu pomocy od Air France-KLM

“Jednym z największych osiągnięć UE jest stworzenie prawdziwie jednolitego rynku transportu lotniczego. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską holenderskiej pomocy publicznej dla Air France-KLM było sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa UE, takimi jak zasada niedyskryminacji ze względu na narodowość. – mówi Alicja Wójcik-Gołebiowska,,Country Manager CEE& Baltics Ryanair – Dzisiejszy wyrok potwierdza, że Komisja musi działać jako strażnik równych szans w transporcie lotniczym i nie może zatwierdzać dyskryminującej pomocy państwa udzielanej przez rządy krajowe.”

Podczas pandemii Covid-19 unijnym przewoźnikom flagowym przyznano ponad 40 mld euro dotacji państwowych. Sąd UE orzekł już w innych sprawach dotyczących pomocy państwa w związku z COVID-19, że pomoc w wysokości miliardów euro otrzymana przez SAS, Lufthansę, Air France-KLM i niektóre włoskie linie lotnicze była niezgodna z prawem.

Komisja Europejska nadal nie podjęła działań w celu wymuszenia zwrotu niezgodnej z prawem pomocy, ani nie nałożyła żadnych środków w celu naprawienia szkód wyrządzonych konkurencji przez rządy Szwecji, Danii, Niemiec, Francji i Włoch, które faworyzują swoje lokalne linie lotnicze w stosunku do innych linii lotniczych w UE, z naruszeniem prawa UE. Dzisiejszy wyrok podkreśla potrzebę podjęcia przez Komisję Europejską natychmiastowych działań w celu odzyskania tych nielegalnych pakietów pomocy państwa oraz stworzenia środków zaradczych w celu  zadośćuczynienia przynajmniej części szkód wyrządzonych konkurencji.