Ryanair zadowolony z decyzji sądu: strajki związków zawodowych są „nadzwyczajną okolicznością”

fot. archiwum Ryanaira

Linia lotnicza Ryanair z zadowoleniem przyjęła wyrok sądu apelacyjnego, który uznał, że Ryanair nie ma obowiązku wypłaty rekompensat z tytułu EU261 w przypadku, gdy zakłócenia lotów powodowane są przez strajki prowadzone przez związki zawodowe. Sąd orzekł, iż strajki te stanowią nadzwyczajne okoliczności i są całkowicie poza kontrolą linii lotniczej.

Sędzia Iain Hughes stwierdził: „Każdy sąd chętnie zaakceptuje fakt, że warunki zatrudnienia stanowią element prowadzenia linii lotniczych, ale nie znaczy to, że problem z warunkami zatrudnienia musi być nieodłączny, a przeanalizowanie przyczyny lub źródła problemu jest po stronie sądu.”

W odniesieniu do„ kontroli” sędzia stwierdził: „Z zasady żadna linia lotnicza nie jest w stanie kontrolować żądań stawianych przez związki zawodowe. Wszystkie linie lotnicze, niezależnie od tego, czy są własnością państwa, czy akcjonariuszy, podlegają sprzecznym interesom i nie mogą zgodzić się na wszystkie żądania, które są wobec nich zgłaszane przez związki zawodowe. Linie lotnicze muszą uwzględniać znacznie szerszy zakres interesów, w tym interes samego przedsiębiorstwa, interes pasażerów, interes pracowników niestrajkujących oraz interes właścicieli, muszą także mieć na uwadze konkurencję na rynku.”

Kenny Jacobs z Ryanaira powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję sądu z Wielkiej Brytanii, że strajki kierowane przez związki zawodowe w 2018 r. stanowią nadzwyczajne okoliczności. Ryanair wypłaca zdecydowaną większość roszczeń odszkodowawczych z tytułu EU261, które otrzymuje, ale czasami Ryanair musi odrzucić roszczenia, jeśli nieuniknione zakłócenia są spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Chociaż nie chcemy rozczarowywać klientów, którzy mogli oczekiwać wypłaty odszkodowań z tytułu EU261, tym razem musimy odmówić. Mamy bowiem zobowiązania w stosunku do klientów (w tym roku Ryanair przewiezie ponad 150 milionów pasażerów), naszych pracowników i odpowiedzialnie zarządzamy naszymi kosztami. Inna decyzja Ryanaira w tym względzie spowodowałoby podniesienie opłat i ograniczenie wyboru dla wszystkich naszych klientów, w szczególności na trasach regionalnych, na które wypłata rekompensat z tytułu EU261 miałaby nieproporcjonalny wpływ.

Orzeczenie to wynika z podobnych orzeczeń sądów w Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Francji i we Włoszech. Ryanair w pełni przestrzega wszystkich przepisów EU261 i rozpatruje wnioski najszybciej w branży – w ciągu 10 dni. ”