Ryanair zaakceptował zbiorowy układ pracy załóg pokładowych we Włoszech

archiwum Ryanaira

Wczoraj Ryanair zaakceptował zbiorowy układ pracy trzech głównych związków zawodowych załóg pokładowych we Włoszech FIT CISL, ANPAC oraz ANPAV. Układ obejmie wszystkie załogi pokładowe we Włoszech od 1 października.

Zbiorowy układ pracy:
– Obowiązuje od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2021r.

– Jest objęty prawem włoskim i podlega włoskim sądom

– Umożliwia włoskim załogom pokładowym przejście na lokalne kontrakty w uzgodnionym terminie, z natychmiastowym dostępem do włoskich świadczeń socjalnych, w tym m.in. do urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich

– Wprowadza wyższe zarobki w ramach nowej struktury wynagrodzeń, dzięki której załogi skorzystają z dodatkowych ulg podatkowych (podobnie jak w innych włoskich liniach lotniczych)

– Wprowadza włoski system emerytalny

Eddie Willson, Chief People Officer Ryanaira powiedział: „Podpisaliśmy zbiorowy układ pracy z trzema włoskimi związkami zawodowymi, który obejmie wszystkie załogi pokładowe Ryanaira we Włoszech. Układ wprowadza wiele profitów dla personelu pokładowego we Włoszech i zacznie obowiązywać już od przyszłego miesiąca. To kolejne porozumienie po irlandzkim – ze związkiem FORSA i brytyjskim – ze związkiem UNITE.
To kolejny dowód postępu, jaki czyni Ryanair chcąc osiągnąć porozumienie z pracownikami oraz ich związkami zawodowymi w różnych krajach Europy, który obala także fałszywe roszczenia zgłoszone przez mniejsze związki zawodowe nieuczestniczące w negocjacjach i stale straszące wszystkich strajkami, które będą lub nie będą miały miejsca.

Ponownie zaprosiliśmy nasze niemieckie, portugalskie i hiszpańskie związki, aby spotkały się z nami, abyśmy mogli wynegocjować i, miejmy nadzieję, uzgodnić podobne układy pracy zbiorowej na tych rynkach.”