Ryanair: rozważamy powrót na rynek francuski

archiwum Ryanair

Sąd Najwyższy we Francji wydał korzystny dla Ryanaira wyrok w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Przewoźnik zapowiada, że być może wznowi działalność we Francji.

Wczoraj francuski Sąd Najwyższy uchylił wyrok pierwszej instancji z 2014 roku w sprawie dotyczącej zatrudniania przez Ryanair pracowników w Marsylii, w sezonie letnim. Przewoźnik uważał, że nie jest zobowiązany opłacać składek na ubezpieczenie społeczne we Francji, jeśli pracownicy stacjonują tam tymczasowo, a składki są opłacane w Irlandii. Sąd najwyższy anulował wszystkie wyroki przeciwko Ryanairowi i skierował sprawę do sądu apelacyjnego. Przewoźnik ma więc nadzieję, że odzyska 13 mln euro, które musiał zapłacić w ramach zaległości z tytułu nieodprowadzenia składek.

Francuski Sąd Najwyższy oparł swoje orzecznictwo na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie „A-Rosa” i uznał, że certyfikaty E101 wydane w Irlandii powinny być uznawane przez francuskie organy administracji.

Kierownik działu kadr w Ryanair Eddie Wilson skomentował:

„Jesteśmy zadowoleni z wyroku francuskiego sądu najwyższego, który w pełni uwzględnia wcześniejsze korzystne orzecznictwo TSUE w sprawie „A-Rosa”. Wierzymy, że ta decyzja doprowadzi do pozytywnego, wcześniejszego zamknięcia spraw karnych i podatkowych w Aix-en-Provence. To z kolei spowoduje, że Ryanair odzyska 13 mln euro opłat podatkowych, które był zobowiązany zdeponować w związku z dwoma sprawami z roku 2014 i 2017.”

„Ten wyrok toruje Ryanairowi drogę do wejścia z powrotem na rynek francuski. Rozmawiamy już z kilkoma francuskimi lotniskami i z francuskim ministerstwem pracy. Mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości będziemy mogli powiadomić o założeniu baz we Francji, z francuskimi pilotami i załogą pokładową zatrudnioną na lokalnych umowach” – dodał.

Poinformował też, że prawnicy Ryanaira pracują już nad szybkim przeprowadzeniem postępowania przed sądem apelacyjnym.