Ryanair potępia strajkujących kontrolerów we Francji

archiwum Ryanair'a

Linia lotnicza Ryanair, 21 marca potępiła działania francuskich związków zawodowych kontrolerów lotniczych (ATC), które po raz 42. od 2009 roku spowodowały odwołanie setek lotów i opóźnień w Europie.

Ryanair uruchomił stronę internetową http://www.keepeuropesskiesopen.com, za pośrednictwem której europejscy konsumenci mogą przyłączyć się do składania petycji internetowych w celu uchronienia Europy przed ciągłym szantażem związkowców ATC poprzez:

1. Zakazanie prawa do strajku kontrolerom przestrzeni powietrznej ATC na wzór zakazu, jaki w Europie obowiązuje siły zbrojne i policję oraz taki sam, jaki obowiązuje kontrolerów ruchu lotniczego ATC w USA, gdzie mogą oni wyrażać swoje obawy i zgłaszać roszczenia w drodze mediacji lub wiążącego arbitrażu, co nie przekłada się na zamknięcie przestrzeni powietrznej.
lub
2. Umożliwienie kontrolerom ruchu lotniczego z innych krajów europejskich zarządzania francuską przestrzenią powietrzną w czasie strajków francuskiego ATC w celu zminimalizowania liczby odwołanych lotów i zakłócenia podróży europejskich konsumentów.
Kiedy petycja uzyska 1 milion podpisów, Ryanair zamierza przedstawić ją w Brukseli i wezwać Komisję Europejską i Parlament Europejski by w końcu podjęły działania.

Robin Kiely z Ryanaira powiedział: „Ze względu na kolejny, 42. od 2009 roku strajk francuskich kontrolerów ATC zmuszeni byliśmy odwołać wiele lotów, a kolejne opóźnienia dotkną również część podróżnych w dniu dzisiajszym (poniedziałek). Skontaktowaliśmy się ze wszyskimi naszymi klientami, którzy ucierpieli na odwołaniach bądź opóźnieniach lotów. Nasi klienci mają do wyboru kilka opcji: zwrot kosztów, zmaina terminu lotu bądź zmiana trasy. Pasażerowie podróżujący w dniu dzisiajszym mogą sprawdzić status swojego lotu na stronie www.ryanair.com bądź na Twitter’ze @Ryanair.
Serdecznie przepraszamy wszystkich poszkodowanych przez nieuzasadnione działania francuskich związkowców ATC, którzy nadal szantażują europejskich konsumentów i wzywamy rząd francuski i Komisję Europejską do podjęcia działań w celu zapobieżenia dalszym zakłóceniom. Zachęcamy także do podpisania naszej internetowej petycji www.keepeuropesskiesopen.com.”