Ryanair ma dość strajków we Francji

archiwum Ryanair

Linia Ryanair, wezwała wczoraj rząd Francji oraz Komisję Europejską do podjęcia natychmiastowych działań zapobiegającym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Francją przez związki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego ATC w czwartek 22 marca.

Ryanair z przykrością informuje, iż został zmuszony do odwołania wielu lotów do/z Francji oraz nad Francją zaplanowanych na czwartek (22 marca). Pasażerowie, których loty zostały anulowane zostali poinformowani dogą mailową oraz SMSem o potencjalnych możliwościach. Francuskie związki zawodowe ATC poraz kolejny zamykają przestrzeń powietrzną nad Europą, możliwe są dalsze odwołania i opóźnienia lotów.

Ryanair i inne europejskie linie lotnicze wielokrotnie wzywały Komisję Europejską do wprowadzenia trzech prostych kroków, które złagodzą wpływ ciągłych strajków ATC.

a. zagwarantowania ATC możliwości zgłaszania roszczeń w drodze wiążącego arbitrażu zamiast strajku;
b. umożliwienia kontrolerom ruchu lotniczego z innych krajów europejskich zarządzania francuską przestrzenią powietrzną w czasie strajków francuskiego ATC;
c. zarządania ochroną ruchu lotniczego podczas strajków kontrolerów ruchu lotniczego (ATC).

Kenny Jacobs z Ryanaira powiedział: “Po raz kolejny plany tysięcy Europejczyków zostaną pokrzyżowane przez wąską grupę francuskich związkowców, którzy na jutro tj. czwartek 22 marca, zapowiedzieli strajk. W konsekwencji Ryanair został zmuszony do odwołania wielu lotów. Pasażerowie, których loty odwołano, zostali poinformowani o potencjalnych mozliwościach. Ryanair zaleca wszystkim pasażerom podróżującym w czwartek (22 marca) sprawdzenie statusu swojego lotu na Ryanair.com przed podróżą na lotnisko. Ryanair zwraca się również z prośbą o podpisanie petycji A4E “Keep Europe’s Skies Open” (http://www.keepeuropesskiesopen.com/). Po zgromadzeniu miliona podpisów petycja zostanie złożona do Komisji Europejskiej.”