Ryanair: dość bałaganu w europejskim lotnictwie

archiwum Ryanaira

Linia lotnicza Ryanair zaapelowała do Komisji Europejskiej oraz rządów państw europejskich o natychmiastowe działania mające na celu powstrzymanie niepokojącego pogarszania się standardów pracy ATC w maju i czerwcu oraz zapobieżenia ich kompletnego krachu tego lata.

W maju 2018 roku:

• Ponad 117 000 lotów było opóźnionych, z czego 61 proc. (ponad 71 000) z powodu braków kadrowych i strajków ATC.
• Ponad 56 000 lotów było opóźnionych powyżej 15 minut, to czterokrotny wzrost z 14 000 lotów z ponad 15-minutowym opóźnieniem w porównianiu do maja 2017 roku.
• Opóźnienia spowodowane warunkami pogodowymi stanowiły 39 proc. (45.000 lotów), to czterokrotny wzrost w porównaniu do 11 000 lotów w maju 2017 roku.
• Zaskakująco, większość opóźnień związanych z warunkami pogodowymi (prawie 60%) miało miejsce w piątek lub sobotę, a nie w ciągu pozostałych 5 dni tygodnia.
• Prognozowane przez Unię Europejską średnie opóźnienie lotu w 2018 roku wynosiło 0,5 minuty na lot, jednak obecna prognoza wynosi już 1,5 minuty na lot.
• W maju, Ryanair odwołał nieco ponad 1 000 lotów, głównie z uwagi na strajki i problemy kadrowe ATC. To ponad 24 razy więcej niż w maju 2017 roku, kiedy anulowane zostały 43 loty.
• W maju, Easyjet anulował 974 loty w porównaniu ze 117 w maju 2017 roku.

W maju, prezes zarządu IAG – Willie Walsh powiedział: “Kluczowe znaczenie ma środowisko ATC oraz strajki powodujące bałagan, który niszczy ruch lotniczy w całej Europie. Myśleliśmy, że w 2018 roku będzie lepiej, tym czasem jest coraz gorzej”.

Michael O’Leary, prezes Ryanaira powiedział: „Jeszcze raz, w najbliższy weekend, francuskie ATC uderzy w sobotę i niedzielę wywołując odwołanie setek lotów oraz zmianę planów urlopowych tysięcy pasażerów. Wiele anulacji nie będzie nawet dotyczyło lotów z/do Francji, a zostaną odwołane przez francuskie ATC z uwagi na chęć ochrony lotów krajowych we Francji. Tysiące lotów europejskich linii lotniczych dotkniętych jest opóźnieniem/odwołaniem z powodu braków kadrowych ATC, szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zakłócenia te są niedopuszczalne, wzywamy więc rządy Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także Komisję Europejską do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie pełnej obsady wśród kontrolerów ruchu lotniczego ATC.

Europejskie związki zawodowe ATC zmierzają do krachu. Sytuacja jest szczególnie dotkliwa w weekendy, gdy brytyjscy i niemieccy kontrolerzy ruchu lotniczego ATC tłumaczą sie pogodą i eufemizmami jak “ograniczenia wydajności”, podczas gdy braki kadrowe stanowią prawdziwy problem. Zmiany konieczne są od razu, w przeciwnym wypadku loty w ścisłym sezonie tj. w lipcu i sierpniu zostaną także zakłócone”.