Ruszają obchody 100-lecia I Wojny Światowej

AG

W województwie małopolskim rozpoczynają się obchody związane ze 100-leciem I Wojny Światowej. Uroczystości i imprezy odbywały się będą na terenie Krakowa i okolic, potrwają od końca lipca 2014 roku do maja 2015 roku. Koordynatorem obchodów jest Małopolski Instytut Kultury.

Pierwsze imprezy związane ze 100-letnią rocznicą wybuchu wojny rozpoczną się pod koniec lipca. Najważniejsze wydarzenia będą miały miejsce 3-6 sierpnia w Krakowie. Będzie można zobaczyć m.in. uroczysty wymarsz żołnierzy z Oleandrów, Pokaz Kawalerii Konnej połączony z Piknikiem Wojskowym na Błoniach. Odbędzie się także capstrzyk na kopcu Piłsudskiego, na Sowińcu.

Program obchodów podzielony jest na trzy działy tematyczne. Pierwszym z nich jest „Polska droga do niepodległości”, a imprezy z nim związane odbędą się w Krakowie. Powiaty tarnowski, limanowski i olkuski będą scenerią dla wydarzeń związanych z zagadnieniem „Walka żołnierza polskiego”. Ostatnim tematem jest „Bitwa gorlicka”. W powiecie gorlickim odbędzie się szereg wydarzeń związanych z tym wydarzeniem. Najbardziej spektakularnym z nich będzie historyczna rekonstrukcja bitwy. Impreza zaplanowana na 4 maja 2015 roku w miejscowości Sękowa. Oprócz widowiska batalistycznego obejrzeć będzie można również „obrazki dnia powszedniego” – pobór do wojska, musztrę i patrole.

Rocznica I Wojny Światowej jest okazją do rozpropagowania unikalnego produktu turystycznego, jakim jest Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Jest to wspólny projekt ośmiu województw, zainicjowany przez województwo łódzkie. Jego realizacja jest najbardziej zaawansowana w województwach małopolskim i podkarpackim. W Małopolsce projekt realizowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt o wartości ponad 6,6 mln zł zakładał renowację obiektów związanych z I Wojną Światową, stworzenie odpowiednich oznaczeń i znaków drogowych. Nadal trwają prace nad wyłonieniem kolejnych obiektów, które mogą zostać dołączone do szlaku, a także nad ujednoliceniem oznakowań.

Jednymi z najważniejszych obiektów są cmentarze wojenne, których na terenie Galicji jest ok. 400. W samym powiecie gorlickim znajduje się ich 80, w tarnowskim z kolei – 110. Już 15 lat temu powstała inicjatywa renowacji tych obiektów. Szlak cmentarzy wojennych I Wojny Światowej, finansowany z funduszy województwa małopolskiego jest już prawie w całości przystosowany do zwiedzania, wydane zostały mapy i publikacje, a cmentarze opatrzono tablicami informacyjnymi w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

{gallery}979{/gallery}