Rusza Wiosenna Akademia Zarządzania w Turystyce

Głównym celem projektu jest pokazanie jak zastosować teoretyczną wiedzę, którą studenci nabyli w toku kształcenia i podczas Akademii w praktyce. Do projektu zostanie zaproszonych 200 studentów z uczelni w Polsce na których prowadzony jest kierunek turystyka i rekreacja. 

Uczestnicy w ciągu 12 tygodni (marzec-czerwiec 2022) wezmą udział on-line w: grze edukacyjnej – wcielą się w przedsiębiorców w Branżowej Symulacji Biznesowej „Biuro Podróży” i poprowadzą swoją wirtualną firmę (https://www.youtube.com/watch?v=fCgEn4DNp1g), cyklu praktycznych warsztatów i cyklu wykładów „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce”.

Rekrutacja uczestników do projektu potrwa do 27 lutego 2022 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat. Przewidziane są również nagrody dla najaktywniejszych Uczestników i najlepszych przedsiębiorców w Symulacji.

Dzięki udziałowi w Akademii studenci będą mieli możliwość nauki zarządzania w sposób powiązany z kierunkiem kształcenia, skonfrontują wyobrażenia o prowadzeniu biznesu z realnymi decyzjami biznesowymi oraz zdobędą realne kompetencje biznesowe podczas angażujących zajęć.

Warunki uczestnictwa Akademii

Uczestnikami Projektu mogą być studenci kierunku turystyka i rekreacja (wykaz Uczelni).

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo w Akademii.

Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Projekcie i wnieśli opłatę zobowiązują się do:
– wzięcia udziału w minimum 10 rundach Branżowej Symulacji Biznesowej „Biuro Podróży”,
– wzięcia udziału w minimum 10 warsztatach,
– obecności na minimum 9 wykładach.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie: https://up.lublin.pl/agrobio/wydzial/struktura-i-pracownicy/katedra-turystyki-i-rekreacji/projekt-sonp/wiosenna-akademia-zarzadzania-w-turystyce/ 

Projekt SONP/SP/514142/2021 dofinansowany przez MEiN w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki: Popularyzacja nauki i promocja sportu”. Realizator: Katedra Turystyki i Rekreacji, kierownik projektu: dr Agata Kobyłka

Wasza Turystyka objęła patronat nad Wiosenną Akademią Zarządzania w Turystyce.