Rozporządzenie: od 12 lutego otwarte hotele, uzdrowiska, stoki narciarskie i baseny

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące otwarcia od 12 lutego hoteli, basenów i stoków narciarskich. Zamknięte mają pozostać m.in. centra fitness i aquaparki. W hotelach dopuszcza się udostępnienie gościom nie więcej niż 50 proc. pokoi. Zezwolono też na otwarcie uzdrowisk, pod warunkiem, że pacjenci korzystający z usług wykonają test PCR na obecność wirusa SARS-COV2.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii luzuje niektóre zakazy prowadzenia działalności. Zgodnie z zapowiedzią, od 12 lutego działały będą m.in. hotele, uzdrowiska, baseny i stoki narciarskie. Zezwolenie otwarcia hoteli jest ważne do 28 lutego.

Do 28 lutego zezwolenie na udostępnienie 50 proc. pokoi w hotelu

W obiektach hotelarskich rozporządzenie dopuszcza przyjmowanie od 12 lutego wszystkich gości, pod warunkiem udostępnienia im nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie:

„2. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a i 1b, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.”

Otwarte baseny, spa, stoki narciarskie

Baseny zostały wyjęte z listy obiektów objętych zakazem działalności. Nadal zamknięte dla gości mają być aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness. Do 28 lutego zakaz zniesiono natomiast dla działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), czyli spa:

„1b. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.”

Dopuszczono też działalność obiektów sportowych (PKD 93.0) na świeżym powietrzu – czyli między innymi stoków narciarskich.

Uzdrowiska tak, ale z testem dla pacjentów

Zniesiono również zakaz udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, postawiono jednak warunek – pacjenci muszą przejść test na obecność koronawirusa.

„§ 13b. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:
1) leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
2) świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych
– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, przeciwko COVID-19.”

Rozporządzenie obowiązywało będzie od 12 lutego.