Rosja zawieszona w UNWTO z inicjatywy Polski

Rada Wykonawcza Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) zawiesiła członkostwo Rosji w tej organizacji. Stanowczo potępia działania Rosji i podkreśla, że wyraźnie naruszają one suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz są sprzeczne z zasadami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych i statucie UNWTO.

Decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członkowskich Rada Wykonawcza UNWTO podjęła podczas środowego (27 kwietnia br.) zgromadzenia nadzwyczajnego organizacji, które odbyło się w Madrycie z udziałem przedstawicieli polskiej ambasady.

Art. 3 statutu UNWTO stanowi, że podstawowe zasady organizacji to „promocja i rozwój turystyki w celu przyczynienia się do rozwoju gospodarczego, zrozumienia międzynarodowego, pokoju, dobrobytu oraz powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka”.

To z inicjatywy polskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki, które 28 lutego zwróciło się do UNWTO z prośbą o informacje na temat planowanych działań w związku z agresją Rosji na Ukrainę, udało się uruchomić proces zmierzający do zawieszenia Rosji w UNWTO.

7 kwietnia Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwrócił się pismem do ministrów turystyki państw członkowskich UNWTO z prośbą o poparcie inicjatywy zawieszenia członkostwa Rosji w UNWTO, będąc tym samym inicjatorem działania w tej sprawie.

„Zawieszenie członkostwa Rosji w UNWTO jest przykładem na to, że zrzeszone w tej organizacji kraje nie zamierzają współpracować z przedstawicielami kraju agresora i stanowczo potępiają niesprowokowane działania zbrojne Rosji na Ukrainie. Jako członek tej organizacji nie mogliśmy przejść obojętnie wobec naruszania przez Rosję podstawowych praw ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych czy w statucie UNWTO” – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Do nadzwyczajnego zgromadzenia Rady Wykonawczej UNWTO w celu zajęcia się sprawą zawieszenia członkostwa Rosji, zgodnie z art. 3.4. Regulaminu Rady, wezwał Sekretarz Generalny UNWTO na wnioski Polski, Gwatemali, Litwy, Słowenii i Ukrainy. Rada Wykonawcza zajęła się tego typu wnioskiem po raz pierwszy w historii UNWTO.

Sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki aktywnie wspiera Ukrainę oraz ukraińską branżę turystyczną w ramach swoich właściwości merytorycznych. Polska branża turystyczna, w tym prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu, pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Ukrainian Hotel&Resort Assocuation, member of HOTREC, reagując na bieżące postulaty Ukrainy.