Rekordowy I kwartał Lotniska Chopina

archiwum Lotnisko Chopina

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. na Lotnisku Chopina obsłużonych zostało ponad 2,1 mln osób, czyli o 8,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Liczba pasażerów tanich linii wzrosła o 43,6 proc. pasażerów więcej niż w I kwartale 2014 roku, zaś linii regularnych – o 3,1 proc.

Przychody wzrosły o 2,6 proc. lotniskiem o 2,6 proc. zaś koszty zmniejszyły się o 22 proc. Zysk netto wyniósł 40,6 mln (wzrost o 306,3 w porównaniu do I kwartału 2014 roku).

Michał Kaczmarzyk, naczelny dyrektor Portów Lotniczych i dyrektor Lotniska Chopina, powiedział: „Wyniki osiągane przez Porty Lotnicze w roku 2015 są lepsze od zakładanych przez nas w planie rocznym oraz w projekcjach długoterminowych. Efektem restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest ponad dwudziestoprocentowy spadek kosztów działalności i trzykrotny wzrost zysku netto.”

Koszty działalności udało się obniżyć głównie za sprawą restrukturyzacji zatrudnienia i zmniejszeniu o ponad 800 etatów w przedsiębiorstwie (obecnie stan zatrudnienia wynosi ok. 1400 etatów). Poziom kosztów w drugiej połowie roku zwiększy się w związku z przejęciem eksploatacji Terminalu A, po planowanym na maj otwarciu zmodernizowanej strefy AB. Jednak równoczesne zwiększenie przychodów spowodowane uruchomieniem nowej części strefy komercyjnej (10 nowych restauracji i barów, 15 nowych sklepów) spowoduje, że spodziewany wynik na koniec roku pozostanie na wysokim poziomie – ponad 100 mln zł zysku netto.

Michał Kaczmarzyk dodał: „Taka prognoza pozwala nam bezpiecznie planować inwestycje zwiększające przepustowość Lotniska Chopina do ponad 22 mln pasażerów rocznie oraz aktywnie włączać się w rozwój infrastruktury w rentownych lotniskach regionalnych wchodzących w skład grupy kapitałowej PPL.”