Reaktywacja Rady Ekspertów ds. Turystyki przy nowym ministrze

Rada Ekspertów ds. Turystyki powołana została na nowo zarządzeniem ministra Kamila Bortniczuka. Skład ciała jest podobny jak poprzednio, nastąpiły jednak pewne zmiany. Kilkoro członków poprzedniej rady nie znalazło się w nowym składzie, zaś dokooptowano do niej byłego prezesa POT, a obecnego dyrektora Muzeum w Sulejówku, Roberta Andrzejczyka.

Na nowo powołano skład Rady Ekspertów ds. Turystyki, która funkcjonowała przy Ministrze Rozwoju. Gdy turystyka została na skutek rekonstrukcji rządu przeniesiona do Ministerstwa Sportu i Turystyki, ciało znalazło się w formalnym niebycie. Zarządzenie ministra Bortniczuka powołuje radę w prawie niezmienionym składzie.

Przewodniczącym rady ponownie został Dawid Lasek, zaś wiceprzewodniczącymi: Gheorghe Marian Cristescu, Bogdan Dyjuk i Andrzej Kindler.

W skład rady weszli: Robert Andrzejczyk, Grzegorz Biedroń, Jacek Borzyszkowski, Krzysztof Celuch, Marek Cierpiał-Wolan, Grzegorz Cius, Wiesław Czerniec, Jan Dziedzina, Wojciech Fedyk, Jan Golba, Katarzyna Gruszecka-Spychała, Tomasz Kobierski, Zygmunt Kruczek, Jarosław Lichacy, Krzysztof Łopaciński, Jan Mazurczak, Daniel Puciato, Grzegorz Sokoliński i Hanna Zawistowska.

Do nowej rady nie weszli zasiadający w poprzedniej: Anna Małgorzata Staniewicz, Bartłomiej Walas i Zbigniewe Rasielewski.

W posiedzeniach Rady udział bierze Dyrektor Departamentu Turystyki pełniący funkcję Sekretarza Rady.