Rainbow sprawdził, czemu Polacy chcą jeździć do Grecji

Orlando Brooke / Unsplash

Liczne atrakcje turystyczne, niska cena, niewielka odległość z Polski i bogata oferta wycieczek na miejscu – to główne powody, dla których polscy turyści wybierają Grecję jako kierunek podróży. Z badań Rainbow wynika, że Polacy lubią odwiedzać ten kraj kilkukrotnie.

Biuro podróży Rainbow przygotowało raport na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na grupie ponad 1100 respondentów, którzy odwiedzili Grecję co najmniej raz w życiu. Dowiadujemy się z niego między innymi, dlaczego Polacy wybierają Grecję za cel wakacyjnych podróży, z kim najczęściej się do niej udają, jak spędzają wolny czas na wakacjach oraz jaką formę podróżowania preferują. Uzyskane dane pokazują, że nasi rodacy decydują się na wczasy w Grecji z uwagi na liczne atrakcje turystyczne i niską cenę wyjazdu oraz pobytu na miejscu, a osoby, które raz odwiedziły ten kraj, chętnie do niego wracają.

Rainbow spytał ankietowanych o to, czemu decydowali się na wczasy w Grecji. Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) odwiedziła ten piękny kraj co najmniej trzy razy. Minimum dwa razy odwiedziło Helladę 20 proc. osób ankietowanych, zaś 27 proc. miała okazję być w niej tylko raz.

Jedzenie, atmosfera, pogoda

Uczestnicy badania, w pytaniu wielokrotnego wyboru, wypowiadali się na temat powodów, dla których chętnie podróżują do Grecji. Aż 84,5 proc. respondentów przyznało, że dla nich najważniejszym argumentem za wyborem wycieczki do tego konkretnie kraju są atrakcje turystyczne. Nieco mniej niż połowa ankietowanych (48 proc.) zwróciła również uwagę na stosunkowo niskie koszty wyjazdu i pobytu na miejscu.

Kolejną często pojawiającą się w ankiecie odpowiedzią była bliska odległość Polski, którą zaznaczyło 21 proc. uczestników badania, a także bogata oferta wycieczek organizowanych na miejscu – tę odpowiedź zaznaczyło 19 proc. odpowiadających. Ankietowani zwracali także uwagę na takie czynnik jak: dobre jedzenie, przyjazna atmosfera, mili i gościnni ludzie, bezpieczeństwo oraz gwarancja dobrej pogody, piękne krajobrazy i ciepła woda.

Nie tylko wyspy

W przygotowanym przez biuro turystyczne Rainbow badaniu, pod lupę wzięto także najchętniej zwiedzane przez Polaków rejony Grecji. Okazało się, że ponad połowa respondentów (53 proc.) zwiedzała zarówno kontynent, jak i wysypy, 36 proc. osób zdecydowała się jedynie na część wyspiarską, a niewiele ponad 10 proc. odpowiadających odwiedziła wyłącznie kontynent.

W pierwszej piątce najczęściej odwiedzanych wysp znalazły się: Kreta, na którą wybrało się 58 proc. badanych; Rodos, Zakynthos, Korfu (swoją obecność na choć jednej z nich potwierdziło we wszystkich trzech przypadkach ponad 35 proc. respondentów) oraz Santorini (25 proc. odwiedzających turystów). Polacy chętnie zwiedzają również wyspy: Kos, Kefalonia, Thassos, Lefkada oraz Mykonos.

86 proc. ankietowanych zadeklarowało, że plażowanie to dla nich najbardziej atrakcyjna opcja podczas urlopowego wypoczynku. Niewiele mniej uznało zwiedzanie zabytków za najbardziej atrakcyjną dla siebie formę spędzania wolnego czasu (82 proc. ankietowanych). Jedynie co piąta osoba jest zainteresowana górskimi wycieczkami i uznała tę formę aktywności za ciekawą. Wycieczki z przewodnikiem i rejsy statkiem lub promem cieszą się nieco mniejszą popularnością, zaś wypoczynek na terenie hotelu jest najbardziej atrakcyjną opcją dla 41 proc. ankietowanych.

Wycieczki z przewodnikiem to atrakcyjna forma spędzania czasu dla 65 proc. ankietowanych. Niewiele mniej osób (62 proc.) chętnie wybiera się w rejsy statkiem lub promem. Wypoczynek na terenie hotelu jest najbardziej atrakcyjną opcją dla 41 proc. ankietowanych. Wśród innych, dość często powtarzających się odpowiedzi, znalazły się aktywności związane z wodą, w tym nurkowanie i żeglowanie. Ankietowani wybierali również przejażdżki rowerowe i piesze wędrówki po okolicznych miejscowościach, połączone ze smakowaniem regionalnej kuchni i zakupami.

Greckie all inclusive

Badanie wykazało, że Polacy udający się na wczasy do Grecji zdecydowanie bardziej preferują wycieczki organizowane przez biura podróży (blisko 82 proc. respondentów) niż te na własną rękę. Wśród osób, które wybrały wycieczkę z biurem podróży, aż 72 proc. zdecydowało się na ofertę all inclusive, z czego 59,7 proc. respondentów zaznaczyło, że wybierało tę formę wypoczynku podczas każdego wyjazdu, a 24,9 proc. prawie za każdym razem.

Z oferty all inclusive najchętniej korzystały osoby w wieku 45-54 lata (30 proc. odpowiadających mieściło się w tej grupie wiekowej), 27 proc. mieściło się w przedziale 35-44 lata, zaś najmniejszy odsetek stanowiły osoby, które nie przekroczyły 24. roku życia.

Dwa tysiące za osiem dni

Największy odsetek ankietowanych (nieco ponad 27 proc.) jest w stanie zapłacić za ośmiodniową wycieczkę do Grecji kwotę w granicach 1500-2000 zł na jednego członka rodziny. Najmniejsza liczba ankietowanych osób byłaby zainteresowana wyjazdem za maksimum 1000 zł na osobę. 23 proc. przeznaczyłaby na ten cel o 2500-3500 zł.

Spośród ankietowanych kobiet, największy odsetek (28 proc.) jest skłonny przeznaczyć pomiędzy 1501 a 2000 zł netto na członka rodziny za ośmiodniową wycieczkę do Grecji. Największa liczba osób (26 proc.) między 35. a 44. rokiem życia jest w stanie przeznaczyć na wycieczkę do Grecji między 1 501 a 2 000 zł netto na członka rodziny. Niewiele mniej, bo 24 proc. osób w tym wieku, deklaruje chęć wydania na ten cel między 1001 a 1500 zł netto na osobę.

Kobiety skłonne wydać więcej

Mężczyźni są bardziej oszczędni w wydawaniu pieniędzy na podróże do Grecji. Kobiety są skłonne przeznaczyć większą kwotę (minimum 2000 zł per osoba) na ośmiodniową wycieczkę niż panowie (kobiety 33 proc. vs mężczyźni 30 proc.). Jednocześnie mniejsza liczba kobiet (5 proc.) niż mężczyzn (7 proc.) jest zdania, że na wycieczkę do Grecji może przeznaczyć maksymalnie do 1000 zł.

Największą kwotę na wycieczkę (powyżej 2501 zł na członka rodziny) są w stanie przeznaczyć osoby między 35. a 44. rokiem życia – 33 proc. ankietowanych. Najmniejszą (do 1500 zł netto) ankietowani pomiędzy 45. a 54. rokiem życia, 28 proc. respondentów.

Największy odsetek ankietowanych (44%) deklaruje miesięczne zarobki na członka rodziny w przedziale między 2001 a 3500 zł netto. W większości są to osoby między 45. a 54. rokiem życia (28 proc.). 67 proc. tych osób deklaruje, że wybrało opcję all inclusive, zaś 28 proc. zdecydowało się lecieć last minute.