Rainbow rekordowo rentowny mimo że obsłużył mniej klientów

Spółka Rainbow Tours S.A. opublikowała wyniki za trzy kwartały 2019 roku. Touroperator Rainbow odnotował 8,5 proc. wzrost przychodów w porównaniu do identycznego okresu z roku 2018; liczba obsłużonych pasażerów była nieznacznie mniejsza, spadła o 2 proc. z 450 tys. do 440 tys. osób.

Jak dotychczas, w 2019 roku Rainbow osiągnął ponad trzykrotny wzrost zysku brutto w stosunku do 2018.

„Jesteśmy dumni z wyników osiągniętych przez naszą spółkę, mimo nieznacznego spadku liczby obsłużonych pasażerów, udało się podnieść średnią cenę co przełożyło się na rekordową rentowność w całej historii firmy – komentuje Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow Tours S.A.

„Jesteśmy szczególnie zadowoleni z powodu wyników spółki hotelowej White Olive A.E., która prawie dwukrotnie zwiększyła swoje przychody, zarobiła w 2019 roku ponad 4,5 mln zł i wygenerowała wynik EBIDTa (zysk brutto wraz z amortyzacją i kosztami finansowymi) na poziomie 8,5 mln zł. Te wyniki zaczynają stanowić istotny kawałek biznesu całej grupy Rainbow.”

Jak czytamy w raporcie, przychody grupy 2019 za trzy kwartały są na poziomie prawie 1,5 miliarda złotych, czyli o ponad 100 milionów złotych więcej niż w 2018 roku.

Zysk brutto grupy za trzy kwartały wzrósł z 17 milionów w 2018 do 59 milionów złotych w 2019.