Rainbow przystąpił do programu „Karta Dużej Rodziny”

Wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać z 2 proc. rabatu na całą ofertę Rainbow. Umowa współpracy została podpisana na czas nieokreślony.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Program jest realizowany przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz firm oferujących rodzinom specjalne rabaty i tym samym będących partnerami programu

Piotr Burwicz, członek zarządu Rainbow, powiedział: „Cieszy nas fakt, że zostaliśmy Strategicznym Partnerem programu „Karty Dużej Rodziny”, gdyż rodziny to dla Rainbow bardzo ważny segment klientów. Nasze uczestnictwo w programie uzupełnia dotychczasową pulę udogodnień przygotowanych z myślą właśnie o rodzinach. Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z dodatkowej zniżki dla posiadaczy KDR przypadną dużym rodzinom do gustu i zachęcą tę grupę odbiorców do wyjazdów na zagraniczne wakacje.”