Rainbow – przychody wyższe o 17 proc.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1 115,8 mln zł i są wyższe o 17,4 proc., od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, które wyniosły 950,8 mln zł. Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w grudniu 2015 roku wyniosła 56,9 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 53,4 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 6,6 proc..
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu grudniu 2015 roku 58,1 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 54,2 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 7,2 proc.
Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1 196,9 mln zł i są wyższe o 17,9 proc., od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, które wyniosły 1 014,8,