Rainbow – przychody w 2016 wyższe o prawie 8 proc.

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę Rainbow Tours S.A. w okresie 4 kwartałów 2016 roku wyniosły 1, 202 mld złotych i są wyższe od przychodów osiągniętych w 2015 roku o 86,3 mln złotych, co stanowi wzrost o prawie 8 proc. Przychody ze sprzedaży z tytułu imprez turystycznych wzrosły o 15,9 proc., zaś liczba klientów wyniosła 330,3 tys. osób, co stanowi wzrost o 10,1 proc. (w 2015 roku – 300,26 tys. osób).
Z oferty Lato 2016 skorzystało 260,6 tys. osób, natomiast z oferty zimowo-egzotycznej 60,7 tys. osób.
W 2016 roku spółka otworzyła 15 nowych biur, zwiększając ilość własnych BOK do 105. Dodatkowo 13 salonów własnych działających przy głównych ulicach przeniesiono do centrów handlowych.
W czwartym kwartale z oferty Rainbow skorzystało 31 tys. osób, co stanowi wzrost aż o 34,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Największe wzrosty przyniosła sprzedaż: Kenii (wzrost liczby klientów aż o 150 proc.), Wysp Kanaryjskich (wzrost o 71 proc.), Kuby (wzrost o 25 proc.), Wietnamu (wzrost o 18 proc.) i Meksyku (wzrost o 9 poc.).

Inwestycja w segment hotelowy przyniosła oczekiwane wyniki finansowe. Spółka wygenerowała przychody na poziomie 3,7 mln zł, zaś zysk netto był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 0,3 mln zł. Z usług hotelu grupy skorzystało około 4 tys. klientów. Spółka White Olive A.E przygotowuje się do nabycia kolejnych nieruchomości, których formalności zostaną zakończone na przełomie kwietnia i maja 2017 roku. Zarząd Grupy planuje inwestycję w łącznej kwocie około 12 mln EUR, z terminem rozpoczęcia prac budowlanych w IV kwartale 2017 roku. Docelowo ma powstać kompleks pięciogwiazdkowy z pełnym zapleczem (restauracje, bary, baseny, urządzenia sportowe, siłowania, spa) oraz 220 apartamentami.

W 2016 roku dokonano również zmiany nazwy spółki Portal Turystyczny spółka z o.o. na My Way by Rainbow sp. z o.o. Spółka odpowiada za segment tzw. ”dynamicznego pakietowania”. W „My Way” wyszukiwanie lotów i hoteli jest ze sobą połączone, a docelowo obejmować ma także ubezpieczenia podróżne, wynajem samochodów, transfery z lotniska do hotelu i szereg usług towarzyszących jak bilety do teatrów czy na różnego rodzaju eventy. Klient może, z opcji zaproponowanych przez system spółki, dokonać zakupu całego pakietu lub tylko niektórych usług. System został uruchomiony czerwcu 2016 roku. W IV kwartale 2016 roku została zmieniona nazwa spółki ABC Świat Podróży na Rainbow Incentive & Incoming sp. z o.o . Spółka od 2017 roku będzie się specjalizować w przygotowaniu oferty kierowanej do firm, oferując różnego rodzaju zorganizowane imprezy „motywacyjne”. Drugą odnogą biznesową Spółki jest incoming – czyli imprezy organizowane w Polsce dla klientów zagranicznych.
Grupa szacuje, iż spółka w 2017 roku wygeneruje około 20 mln przychodu przy podobnej rentowności jak touroperator Rainbow.