Rainbow – ponad miliard przychodów w 9 miesięcy

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours S.A. w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku wyniosły 1,001 mld zł i są wyższe od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie w 2015 roku o 44,7 mln zł, co stanowi wzrost o 4,7 proc. Warto jednak wskazać na wyjątkowo dobrą dynamikę wzrostową przychodów osiągniętych ze sprzedaży imprez turystycznych. Wzrost ten w okresie III kwartałów analizowanego okresu wyniósł aż 12,2 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł prawie 29,8 mln zł.
Zgodnie z opublikowanym raportem Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. wskazuje, że głównym motorem rozwoju jest spółka dominująca (nazwa handlowa Rainbow). Pomimo tego, iż przychody ze sprzedaży całej grupy wykazują przyrost jednocyfrowy, to biznes podstawowy Grupy przyrasta znacznie szybciej, generując wspomniany wcześniej wzrost o 12,2 proc. (w segmencie przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych).

Ze względu na sytuację geopolityczną m.in. w Tunezji czy Turcji, Spółka przygotowała szerszą ofertę produktową w bezpiecznych krajach europejskich, szczególnie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii i Czarnogórze, redukując jednocześnie ilość oferowanych miejsc w krajach arabskich, a szczególnie w Turcji. Powyższa strategia przyniosła oczekiwane efekty bowiem do września 2016 roku z oferty biura skorzystało 291 tys. klientów, co w porównaniu do analogicznego okresu stanowi wzrost o prawie 10 proc.. Liderami letnich destynacji okazały się Grecja, Hiszpania, Chorwacja oraz Włochy, ale najwyższą dynamiką przyrostu turystów charakteryzowała się Portugalia z 67 proc. wzrostem liczby uczestników. Ponadto Hiszpania – 33 proc. wzrostu liczby uczestników, Bułgaria – 27 proc. wzrostu, Włochy – 22 proc. wzrostu, Chorwacja – 22 proc. wzrostu oraz Grecja – 19 proc. wzrostu liczby uczestników. Spadki zainteresowania odnotowano we Francji, Turcji i Egipcie. Znakomicie radzi sobie również oferta Zima 2016/17.

Od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 października 2016 odnotowano prawie 32 tys. rezerwacji, co stanowi wzrost o 9,3 proc. w porównaniu analogicznym okresem w 2015 roku.
Z raportu wynika również, iż także działalność hotelarska Grupy Kapitałowej (spółki: Rainbow Hotels A.E i White Olive A.E) przyniosła oczekiwane, pozytywne wyniki finansowe. W tym segmencie wygenerowano przychody na poziomie 2,9 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 0,3 mln zł. W badanym okresie z usług hotelu Grupy skorzystało ok. 4 tys. Klientów.