Rainbow – marzec gorszy przez koronawirusa o ponad 38 proc.

Marzec gorszy przez koronawirusa
Jedno z biur Rainbowa/fot. archiwum Rainbowa

Przychody spółki Rainbow z tytułu organizacji imprez turystycznych w marcu 2020 wyniosły 40,8 mln złotych, o 38,7 proc. mniej niż w trzecim miesiącu 2019 roku.

Według komunikatu zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w marcu 2019 wyniosła 66,6 mln zł.

Przychody z pośrednictwa wyniosły w marcu 2020 roku 0,6 mln zł i były niższe o około 50 proc. od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu 2019 roku, które wyniosły 1,2 mln PLN.

Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu marcu 2020 roku wyniosły 41,4 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 67,8 mln PLN, stanowi dla tego okresu (miesiąc marzec) spadek sprzedaży o około 38,9 proc.

I kwartał mimo wszystko lepszy

W I kwartale tego roku przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki wyniosły 267,8 mln zł i są wyższe o około 11,0 proc. od przychodów pierwszych trzech miesiącach 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 241,3 mln PLN. P

Przychody z pośrednictwa w tym okresie wyniosły 5,9 mln PLN i były wyższe o około 47,5 proc. od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2019, które wyniosły w tym okresie 4,0 mln zł.

Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w I kwartale wyniosły 273,7 mln zł i są wyższe o około 11,6 peroc. od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 245,3 mln PLN.

Przychody skonsolidowane niższe

Zarząd Spółki poinformował, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu marcu 2020 roku wyniosła 40,8 mln zł (spadek sprzedaży o około 38,7 proc.).
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły w marcu 2020 roku 0,7 mln zł i były niższe o około 61,1 proc. od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2019, które wyniosły 1,8 mln zł.

Jak głosi komunikat zarządu Rainbowa, łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu marcu 2020 roku wyniosły 41,5 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 68,4 mln PLN, stanowi spadek sprzedaży o około 39,3 proc..

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w I kwartale wyniosły 267,8 mln zł i są wyższe o około 11,0 proc. od przychodów za pierwsze trzy miesiące 2019 roku, które wyniosły w tym okresie 241,3 mln zł.

Winny koronawirus

Według zarządu Spółki Rainbow, spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 roku spowodowany jest rozprzestrzenianiem się w Europie i w Polscej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Także wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się między państwami Unii oraz ograniczenia podróży z / do państw trzecich z Unii Europejskiej, wprowadzonymi od 16 marca 2020 roku.