Rainbow: czerwiec o 13 proc. lepszy niż rok temu

Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Rainbow wyniosły w czerwcu 2019 roku ponad 210 mln zł, co oznacza wzrost sprzedaży o 13,2 proc. Spółka opublikowała miesięczny raport, z którego wynika, że w tym roku firma sprzedała wycieczki za ponad 613 mln zł.

„Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu czerwcu 2019 roku wyniosła 210,5 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 185,9 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o około 13,2 proc.” – poinformował zarząd Rainbow.

Spadły jednak przychody z pośrednictwa – wyniosły w czerwcu 2019 roku 21,8 mln zł, co oznacza spadek o około 1,8 proc. w stosunku do przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu w 2018 roku (22,2 mln zł). Łączne przychody ze sprzedaży Rainbow w czerwcu 2019 roku wyniosły 232,3 mln zł, czyli o 11,6 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku (208,1 mln PLN).

Skumulowana sprzedaż imprez turystycznych w 2019 roku wynosiła – na koniec czerwca – 613,3 mln zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Przychody z pośrednictwa spadły jednak o 2,3 proc., łącznie wynik spółki w pierwszym półroczu jest więc o ok. 5,5 proc. wyższy niż w 2018 roku i wynosi 660,3 mln zł.

Czytaj także: Grzegorz Baszczyński: ambicje w dół, rentowność w górę