Rainbow – 190 mln złotych gwarancji ubezpieczeniowej

Od 1 września 2018 roku do 16 września 2019 obowiązywać będzie gwarancja ubezpieczeniowa dotycząca pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat poniesionych przez klientów za imprezę turystyczną.

Gwarancji o numerze GT 335/2018 dla firmy Rainbow Tours S.A., udzieliło Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. Wartość gwarancji wynosi 190 mln złotych

Dotychczasowa i obowiązująca do 16 września 2018 roku umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. przewidywała kwotę sumy gwarancji w wysokości 165.000.000,00 zł.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.