Rafał Szlachta nowym członkiem zarządu European Travel Commision

Rafał Szlachta, CEO of Polish Tourism Organization
Rafał Szlachta/fot. archiwum POT

Podczas 102. Walnego Zgromadzenia European Travel Commission wybrano nowych członków zarządu tej organizacji. Funkcję tę objął m.in. prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta. Kadencja obejmuje lata 2022-2023.

Podczas posiedzenia online zarządu oraz 102. Walnego Zgromadzenia European Travel Commission zatwierdzeno program działań oraz budżet organizacji na rok 2022, a także wybrano nowych członków zarządu ETC na lata 2022-2023.
Członkiem zarządu reprezentującym obszar Europy Centralnej został prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta.

Rafał Szlachta, prezes POT, powiedział: „To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Dziękuję za zaufanie i obiecuję ciężką pracę na rzecz rozwoju europejskiej turystyki, zwłaszcza w tak dynamicznym, popandemicznym okresie. Niezwykle cenne jest, że Polska będzie aktywnie uczestniczyć w centrum procesów decyzyjnych w obszarze turystyki na szczeblu europejskim. Gratuluję też pozostałym, nowo wybranym członkom zarządu. Przed nami ekscytujące wyzwania.”

Nowe funkcje w zarządzie objęli także przedstawiciele Bułgarii, Estonii, Finlandii, San Marino, Malty i Irlandii.

Podczas posiedzenia zatwierdzono także powrót Austrii jako członka ETC od 1 stycznia 2022 r. oraz omówiono obecne i przyszłe relacje i możliwości współpracy między ETC a Komisją Europejską. Ustalone zostały także wstępne daty kolejnych posiedzeń.