Rafał Gucia nie będzie nowym prezesem POT

Rafał Gucia wyłoniony 3 stycznia przez zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko prezesa POT zrezygnował z objęcia stanowiska.

Przypomnijmy, że Rafał Gucia miał jutro spotkać się Radą Polskiej Organizacji Turystycznej, która miała zaopiniować jego kandydaturę.

Otrzymaliśmy komunikat MSiT. Oto jego treść:

Informujemy, że z powodu nagłej, nieprzewidzianej sytuacji zdrowotnej w rodzinie, Pan Rafał Gucia zrezygnował z objęcia stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Informacje o ponownym naborze na stanowisko prezesa POT zostaną ogłoszone na stronie internetowej.