Rada POT spotka się w nowym składzie

Dziś w Sali lustrzanej Ministerstwa Sportu i Turystyki odbędzie się posiedzenie Rady POT nowej kadencji. W spotkaniu weźmie udział minister Witold Bańka.

Jak wynika z naszych informacji, został już wybrany nowy skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgodnie z ustawą, ma to być od 12 do 18 członków, których minister powołuje spośród kandydatów przedstawionych przez: administrację rządową, jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników. Przy czym podmioty te maja być reprezentowane w radzie w równych proporcjach.

Nabór do rady tej kadencji ogłaszany był dwukrotnie. Najpierw ogłoszenie pojawiło się na BIP 28 stycznia, a potem ponownie – 9 lutego.

Nowy skład rady nie został jeszcze podany do wiadomości publicznej, z naszych informacji wynika, że ponownie znajdą się w niej m.in.: Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrza i Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Ponadto w radzie mają zasiadać m.in.: Wiesław Czerniec, prezes zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej i Marek Ciechanowski, prezes Izby Turystyki RP. 

Powołani członkowie nowej rady nie mieli szansy poznać jej całego składu. Kto jeszcze – oprócz nich – zasiądzie w radzie przekonają się dopiero na pierwszym posiedzeniu.

Zgodnie ze statutem POT, Minister Sportu i Turystyki, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej rady do chwili wyboru jej przewodniczącego. Wybór przewodniczącego ma nastąpić w głosowaniu tajnym.