Rada Ekspertów z Markiem Kamieńskim na czele będzie doradzać ministrowi Gowinowi

Jarosław Gowin, minister odpowiedzialny za turystykę/fot. archiwum MRPiT

Trzy dni temu ukazało się zarządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki. Radę utworzyło 20 ekspertów, a jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki. Na czele Rady stanął Marek Kamieński, wiceprzewodniczącymi zostali: Marian Gheorge Cristescu Gheorghe – prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Bogdan Dyjuk – prezes Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski oraz Dawid Lasek – wiceprezes Euroregionu Karpackiego.

Dzisiaj minister Gowin powołał Radę oficjalnie a prezydium odbyło pierwsze spotkanie.

Poza wymienionymi przewodniczącym i trzema wiceprzewodniczącymi, w składzie znaleźli się:

Borzyszkowski Jacek,
Czerniec Wiesław,
Dziedzina Jan,
Fedyk Wojciech,
Golba Jan,
Gruszecka-Spychała Katarzyna,
Lichacy Jarosław,
Łopaciński Krzysztof,
Mazurczak Jan,
Puciato Daniel,
Rasielewski Zbigniew,
Sokoliński Grzegorz,
Staniewicz Anna Małgorzata,
Walas Bartłomiej,
Zawistowska Hanna.

Według zarządzenia do zadań Rady realizowanych w celu rozwoju turystyki, należy:

1) opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce;
2) opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki;

3) inicjowanie działań na rzecz:

a) zrównoważonego rozwoju turystyki,
b) konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym,
c) tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

Tekst zarządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr 7. MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki