PZOT: prowizje za sprzedaż wycieczek poza UE powinny być objęta zerową stawką VAT

Polski Związek Organizatorów Turystyki odniósł się do opisanej na naszych łamach afery z błędnie naliczanym VAT-em za prowizje agencyjne. Organizatorzy: Coral Travel, Exim Tours, Itaka, Rainbow,Neckermann, Oasis Tours i PZOT przyznają, że przez lata faktury były wystawiane błędnie i zalecają stosowanie stawki zerowe przy sprzedaży usług realizowanych poza krajami UE. Uważają, że na korektach faktur agenci powinni wpisać stawkę netto. 

Organizatorom rekomenduje się od 1 kwietnia wdrożenie nowych zasad, w tym określenia stawki netto w umowach agencyjnych. O sprawie pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku.

Poniżej publikuejmy pełną treść komunikatu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki:

“9 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie członków PZOT w sprawie dotyczącej VAT w umowach agencyjnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Coral Travel, Exim Tours, Itaka, Rainbow,Neckermann, Oasis Toursi PZOT.Celem spotkania było ustalenie wspólnej,poprawnej interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie:

  • Jakie stawki podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług agencyjnych w sprzedaży usług podstawowych touroperatorów?
  • Czy touroperatorzy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług agencyjnych, bez względu na wysokość naliczonej stawki VAT?
  • Czy w przypadku otrzymania faktury korygującej od agenta, touroperator będzie obowiązany do korekty (zmniejszenia) podatku naliczonego?
  • Jakie zasady obowiązują agentów/touroperatorów przy wystawieniu faktury korygującej ze zmianą stawki VAT z 23 proc. na 0 proc.?Spotkanie zorganizowano w reakcji na pojawiające się w mediach spekulacje na temat konsekwencji wprowadzenia zróżnicowanych stawek VAT, podstawowej 23 proc. i obniżonej 0 proc. w rozliczeniach prowizji agencyjnej, również w aspekcie minionych okresów rozliczeniowych.

Dotychczas powszechną praktyką stosowaną w rozliczeniach prowizji agencyjnych przez organizatorów posiadających siedziby na terenie RP było stosowanie podstawowej stawki VAT 23% zarówno w przypadku samodzielnego wystawiania faktur za usługi agencyjne przez agentów turystycznych jak również w przypadkach tzw. samofakturowania przez touroperatorów za, w imieniu agentów turystycznych, bezwzględu na miejsce świadczenia usług, na terytorium kraju oraz Unii Europejskiej czy poza terytorium Unii Europejskiej.

W trakcie dyskusji przedstawicieli organizatorów, osób odpowiedzialnych za finanse firm, ustalono ponad wszelką wątpliwość, w oparciu o przepisy Dyrektywy2006/112/WE Rady, wydane decyzje m.in. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, interpretacje indywidualne Ministerstwa Finansów itp., że:

  • Nieprawidłowym jest stosowanie jednolitej stawki VAT 23 proc. dla wszystkich usług agencyjnych świadczonych przez agentów na rzecz touroperatorów -polskich podatników VAT,
  • Do usług pośrednictwa świadczonych przez agenta -polskiego podatnika VAT, mają zastosowanie dwie stawki podatku:

-0 proc. na podstawie Par. 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie obniżonych stawek VAT, tylko w odniesieniu do usług, które będąfaktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej,

-23 proc. do usług dotyczących pozostałych transakcji tj. dokonywanych na terytorium kraju oraz Unii Europejskiej.

  • Organizatorzy mieli i mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur agencyjnych, na których zastosowano niewłaściwą stawkę VAT. Dotyczy to zarówno przypadków zawyżenia, jak i zaniżenia podatku.
  • W przypadku wystawienia faktury korygującej przez agenta z zastosowaniem stawki VAT 0 proc., podstawąopodatkowaniapowinna być dotychczasowa cena netto. Agent nie ma możliwości pozostawienia dotychczasowej kwoty brutto w fakturze korygującej jako kwoty netto lecz powinien zastosować stawkę 0 proc. do dotychczasowej wartości netto z pierwotnej faktury, co spowoduje obowiązek zwrócenia organizatorowi nienależnie wykazanego podatku VAT w wysokości 23 proc.
  • Prawidłowo wystawiona przez agenta faktura korygująca z VAT 0 proc. będzie wywierała dla organizatora skutek w postaci nakazu zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego z faktury pierwotnej.

Przedstawiciele organizatorów uznali za zasadne wprowadzenie do umów agencyjnych standardowej zasady określania stawek prowizji agencyjnych w kwotach netto.Pozwoli to na poprawne stosowanie podstawowej stawki VAT 23% oraz obniżonej stawki 0 proc. dla usług, które będąfaktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej.

Z uwagi na konieczność dostosowania systemów informatycznych do nowego standardustawek prowizyjnych wyrażanych w kwotach netto, uznano za realny termin wdrożenia nowych zasad rozliczania faktur agencyjnych od 1 kwietnia br.Polski Związek Organizatorów Turystyki będzie rekomendował przyjęcie powyższych ustaleń do powszechnego stosowania przez touroperatorów i agentów turystycznych – polskich podatników VAT.”

O wątpliwościach związanych ze sposobem wystawiania ewentualnych korekt faktur pisaliśmy już na naszych łamach.