Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości – III Forum Turystyki Europejskiej

MG

Jak twierdzą organizatorzy, Forum jest płaszczyzną międzynarodowej wymiany dokonań naukowo-badawczych i doświadczeń praktycznych, poglądów i przewidywań w obszarze szeroko pojętej turystyki. Zamiarem organizatorów Forum jest, by w ramach tego wydarzenia zgromadzili się naukowcy i menedżerowie, badacze i wizjonerzy, nauczyciele i komentatorzy, a tym co ich łączy jest dążenie do ukształtowania turystyki na miarę futurystycznych wyzwań XXI wieku.
Tematyka Forum skupia się wokół następujących zagadnień:
1. Turystyka dziś i jutro – szanse i zagrożenia rozwojowe
2. Turystyka a nowe technologie
3. Blogi turystyczne – teraźniejszość i przyszłość
4. Portale branżowe – turystyka, rekreacja, hotelarstwo
5. Media społecznościowe i ich rola w rozwoju turystyki
6. Hotele przyszłości – innowacje w hotelarstwie
7. Innowacyjne zarządzanie i marketing w turystyce
8. Przykłady dobrych i złych praktyk
9. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a rozwój innowacji w turystyce
10. Innowacje w kształceniu dla turystyki

Organizatorem Forum są: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytut Rekreacji i Turystyki, Katedra Turystyki oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
W Radzie Programowej znaleźli się: Wojciech Biliński – zastępca dyrektora wydziału sportu, rekreacji i turystyki urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego, Marek Ciechanowski – prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki, Rajmund Papiernik – dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Marek Pasztetnik – prezes zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej, Magdalena Piasecka – prezes Convention Bureau Wrocław, Andrzej Wąsik– dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Zgłoszenia przyjmowane sa przez organizatorów do 20 kwietnia.
Informacje: dr Izabela Gruszka
[email protected]
tel. 71 347 3231
tel. kom. 880 136 826