Przemysł spotkań to potęga

shutterstock

Przemysł spotkań przyniósł w Polsce w zeszłym roku ponad 1,2 mld złotych i zapewnił ponad 27 tysięcy miejsc pracy. Podczas ostatniego dnia Meetings Week Poland (jednym z patronów medialnych był portal WaszaTurystyka.pl) prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke, zgodnie z zapowiedzią z poniedziałku, przedstawił wyniki badań zawartych w Raporcie „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report 2015″.
Całość raportu jest udostępniona na stronie pot.gov.pl.

Według raportu w zeszłym roku odbyło się w Polsce 18 820 spotkań, w których wzięły udział 3 900 002 osoby. W raporcie wyodrębniono cztery grupy spotkań/wydarzeń.
Najwięcej wydarzeń zorganizowanych zostało w październiku – 2 280, najmniej zaś, w lipcu – 790. Większość wydarzeń była jednodniowa – 12 274, dłuższych niż dwa dni było 2 735.
Najwięcej było konferencji i kongresów – 10 318, udział w nich wzięło 1 123 826 osób. W 5 558 wydarzeniach korporacyjnych wzięły udział 331 202 osoby a w 2 272 wydarzeniach motywacyjnych – 332 985 osób. Najmniej było targów – 672, ale zgromadziły one 2 111 989 osób.
Najwięcej wydarzeń organizowanych jest w Krakowie (21,18 proc.), Warszawie (19,05 proc.) i Wrocławiu (14,83 proc.) Na Mazowszu i w Małopolsce w sumie odbyło się 41,67 wszystkich spotkań.
Uczestnicy wydarzeń wykupili 8 314 000 noclegów w hotelach (23 proc. wszystkich noclegów sprzedanych w polskich hotelach w roku 2014). Za usługi gastronomiczne zapłacili 484,7 mln złotych.
Przemysł spotkań zapewniał w roku ubiegłym 27 473 miejsca pracy. Przyniósł zaś ponad 1,262 mld złotych.