Przedstawiciel IGHP we władzach HOTREC

archiwum IGHP

Dwudniowe 77. Zgromadzenie Ogólne HOTREC odbywające się w Krakowie dobiegło końca. W trakcie wydarzenia wybrano nowego prezydenta i komitet wykonawczy organizacji. Po raz pierwszy do władz HOTREC wszedł przedstawiciel polskiej branży hotelarskiej wiceprezes IGHP Julian Bystrzanowski.

Zgromadzenie Ogólne HOTREC odbywało się w dniach 18-19 października i pierwszy raz miało miejsce w Polsce.

Jego gospodarzem była Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która reprezentuje polską branżę hotelarską w HOTREC od 2015 roku.

Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP, podsumowując wydarzenia w Krakowie, powiedział: „Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która reprezentuje swoich członków i całą branżę hotelarską w Polsce, została doceniona przez międzynarodowych ekspertów hotelarstwa w Europie. HOTREC powierzył nam organizację 77. Zgromadzenia Ogólnego w Krakowie, podczas którego wiceprezes IGHP Julian Bystrzanowski został wybrany do Komitetu Wykonawczego. Podczas Zgromadzenia Ogólnego Witold Ignatowski, prezes zarządu Hotele De Silva otrzymał prestiżową nagrodę European Hospitality Foundation współpracującej z HOTREC. Z dużą satysfakcją przyjmujemy te dowody uznania ze strony naszych kolegów zrzeszonych w europejskiej federacji hotelarzy.”

Nowe władze

Członkowie HOTREC wybrali nowy komitet wykonawczy, któremu przewodniczy Jens Zimmer Christensen, szef duńskiej organizacji hotelarskiej.

Jens Zimmer Christensen, nowy prezydent HOTREC podkreślił: „Celem nowego komitetu wykonawczego będzie wspieranie innowacyjności i promowanie rozwoju blisko 2 milionów przedsiębiorstw hotelowych i gastronomicznych, a także uzyskanie korzystniejszych regulacji prawnych na szczeblu europejskim. Naszym zadaniem będzie przekonanie politycznych decydentów, aby ustawodawstwo Unii Europejskiej w latach 2019-2024 sprzyjało wzmocnieniu sektora turystyki poprzez wspieranie wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.”

Człowiek IGHP w komitecie wykonawczym HOTREC

Po raz pierwszy we władzach HOTREC zasiada przedstawiciel IGHP. Julian Bystrzanowski był wicedyrektorem Instytutu Turystyki w Warszawie.

W latach 1995-2005 profesor Hospitality Studies na Uniwersytetach w Orlando (UCF) i Filadelfii (Drexel). Od 2007 do 2015 roku był prorektorem i rektorem wyższych uczelni hotelarskich w Polsce. Od 2008 roku członek Rady IGHP, a od 2016 roku wiceprezes IGHP.

44 stowarzyszenia z 30 krajów

HORTEC, Konfederacja zrzeszająca Narodowe Organizacje Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru ekonomicznego powstała w 1979 roku. Jest największą europejską organizacją branżową, która obecnie zrzesza 44 stowarzyszenia z 30 krajów europejskich.

W ostatnich latach działania HOTREC skupiały się na obszarach, które są bolączką praktycznie każdego rynku w Europie. Są wśród nich: ograniczanie wpływu szarej strefy, lobbing na rzecz uregulowań prawnych dotyczących OTA, działania na rzecz zmniejszenia marnowania żywności oraz użycia acrylamidu w produktach spożywczych, promowanie i proponowanie zmian legislacyjnych sprzyjających zachowaniu równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym, rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa, aktywności na rzecz utrzymania obniżonej stawki VAT w turystyce. HOTREC wspiera zrzeszone organizacje w działaniach na lokalnych rynkach, dostarcza analizy i dokumenty, które mogą być przez nie wykorzystywane podczas rozmów z lokalnymi ustawodawcami.