Projekt zmian w bonie turystycznym. Można go będzie wydać na krótkie imprezy bez noclegu

 

bon turystycznyImprezy turystyczne, trwające krócej niż 24 godziny i nieobejmujące noclegu, oferowane przez organizacje pożytku publicznego bądź organizatorów turystyki to na przykład półkolonie. Ale nie tylko – to również jednodniowe wyjazdy z przewodnikiem czy wizytą w muzeum. Będzie za nie można płacić bonem turystycznym, jeśli w życie wejdzie projekt, który wpłynął do Sejmu.

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w bonie turystycznym. Jedna ze zmian zakłada, żeby bon można było realizować przy imprezach turystycznych, trwających krócej niż 24 godziny i nieobejmujących noclegu. Takie imprezy nie są objęte Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Bon na półkolonie i wyjazdy jednodniowe

Do tej pory bon można było realizować wyłącznie na kupno usług hotelarskich bądź imprez turystycznych objętych ustawą. Wykluczało to płacenie bonem na przykład za półkolonie i wycieczki jednodniowe niezawierające noclegu.

Projekt zmian miałby zostać wprowadzony przy okazji kolejnej nowelizacji „ustawy covidowej”. Chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Choć w sejmie nie zakończyły się jeszcze prace nad poprzednią nowelizacją tego aktu prawnego, wpłynął już projekt kolejnych zmian.

Adres hotelu i pozwolenie na działalność

Projekt ustawy wprowadza też kilka drobnych zmian formalnych, na przykład zmianę dla firm rejestrujących się w systemie. Podając informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, przedsiębiorcy będą musieli podać adres i nazwę obiektu, w którym realizowane mają być usługi opłacane bonem.

Gdyby ustawa weszła w życie w proponowanym kształcie, nieco rozszerzony zostałby zakres kontroli podmiotów biorących udział w programie. POT, sprawdzając dane podane przez przedsiębiorcę zarejestrowanego w systemie, mógłby żądać od touroperatorów okazania zezwolenia na działalność, czyli wpisu do rejestru.

Projekt zmian miałby zostać wprowadzony jeszcze przed feriami.

Czytaj także: Pierwszy milion bonów turystycznych już przyznany