Projekt Kukiz’15 ustawy likwidującej POT – odrzucony

Podczas posiedzenia sejmowej Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, poseł Kukiz’15, powiedział m.in.: – Nie mam dobrego zdania o 17-letniej historii tego tworu centralistycznego, jakim jest POT. POT jest niepotrzebna. Minister Lasek w imieniu rządu odpowiedział: wniosek jest bezpodstawny.

Przypomnijmy, że 9 stycznia w budynku Sejmu wicemarszałek Stanisław Tyszka oraz poseł Kukiz’15 Jerzy Kozłowski przedstawili projekt ustawy likwidujący Polską Organizację Turystyczną.
Komunikat na stronie ruchkukiza.pl głosi m.in. “…Posłowie Kukiz’15 wnioskują o likwidację POT-u z dniem 1 stycznia 2018 r. Ma ona ulżyć budżetowi państwa i przyczynić się do zmniejszenia niepotrzebnych jednostek w strukturach administracji publicznej. Według przedstawiciela wnioskodawców Jerzego Kozłowskiego oszczędności dla podatników związane z tym projektem wyniosą 45 mln zł rocznie. Polskiej turystyce nic zaś się nie stanie, gdyż zadania POT-u może skutecznie realizować Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, którego cele są niemal identyczne.”

Wojciech Fedyk, były prezes POT, ekspert Tourist Consulting, w rozmowie z portalem WaszaTurystyka.pl, powiedział m.in.: “Pomysł posłów Kukiz’15 to czysty populizm. Nie jest on oparty na rzetelnej analizie działalności POT.”

Dzisiaj wnioskodawca z partii Kukiz’15 wygłosił uzasadnienie, w którym mówił m.in.: “Polska Organizacja Turystyczna jest znana tylko ludziom z branży. Polacy nic nie wiedzą o POT. Jak ma budować markę turystyczną Polski, organizacja, która sama nie zbudował swojej marki.”
Następnie poseł wnioskodawca przytaczał głosy z branży (część cytowanych było na portalu WaszaTurystyka.pl), głównie powtarzające się zarzuty: “kasa jest przejadana”, “wysokie zarobki, zero odpowiedzialności”, “brak łączności z ROT-ami i LOT-ami”.
Poseł Kukiz’15 podkreślił także, że “co czwarta osoba w POT, to szef, czyli na trzech pracowników jest jeden dyrektor… średniej płacy w POT mogą pozazdrościć pracownicy MSiT.”
Jego zdaniem POT dysponuje bardzo dużymi pieniędzmi, które zamiast wpompowania w promocję są marnotrawione. Według Kukiz’15 POT jest niepotrzebna a jej obowiązki powinno przejąć Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Stanowisko rządu przedstawił podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę, Dawid Lasek. Zdaniem Rady Ministrów wniosek o likwidację POT jest bezpodstawny.

Jak podkreślił minister Lasek, wszystkie tezy przedstawione przez wnioskodawcę są błędne. Teza o dublowaniu prac POT i departamentu turystyki MSiT jest błędna, POT nie realizuje tych samych zdań, co MSiT. Na przykład POT nie uczestniczy w kreowaniu turystyki, ale za to opracowuje strategię marketingową a MSiT tego nie robi.

Również, zdaniem rządu, teza o marnotrawieniu środków publicznych jest nieprawdziwa, bo oparta na błędnych danych. Stan zatrudnienia w POT na 31 grudnia 2016 roku wynosił 58 etatów w centrali i 40 w ZOPOT-ach. Zmniejszanie zatrudnienia jest systematycznie realizowane. Również zarzut o za wielkich wydatkach na delegacje nie znajduje potwierdzenia w danych z zeszłego roku, kiedy wydano na nie 400 tys. zł.

Rząd nie zgadza się również z tezą o braku sukcesów POT, POT zdaniem Rady Ministrów skutecznie spełnia swoje zadania o czym świadczą wyniki badań, które pokazują zupełnie coś innego niż wnioskodawcy. Minister Lasek przytoczył część danych świadczących o dobrych wynikach kampanii promocyjnych POT. Polska zyskała na tych akcjach.
Podobnie za błędną została uznana przez rząd teza Kukiz’15 o braku związku działalności POT z liczbą turystów przyjeżdżających do Polski.

Dawid Lasek dodał od siebie, że jednym z głównych celów MSiT w 2017 jest zmiana ustawy o POT.

Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała wniosek Kukiz’15 i wnioskowała o zaprzestanie prac nad tym wnioskiem.

Poseł Raś z Platformy Obywatelskiej podkreślił, że PO jest przeciwna wnioskowi oraz zapowiedział, że jego partia przedstawi projekt nowelizacji ustawy o POT zawierający uwagi ROT-ów i LOT-ów.
Poseł Matuszewski z PIS podkreślił: “POT wymaga podrasowania. Trzeba dać szansę, by ta organizacja tak poważna pracowała idealnie.”

Wniosek Kukiz’15 został odrzucony przez Komisję na tym etapie i nie będzie prac nad nim.

10 stycznia pisaliśmy na portalu WaszaTurystyka.pl m.in. “To powracający co pewien czas u polityków bzdurny pomysł…” (czytaj TUTAJ).