Projekt KO: przy kolejnych lockdownach przedłużenie umowy najmu w galerii tylko o okres zamknięcia

najem-w-galerii-handlowej
fot. Photo Mix / Pixabay

Do Sejmu wniesiono projekt nowelizacji ustawy „covidowej”, mający na celu wyeliminowanie problemu m.in. biur podróży, które z powodu lockdownu zmuszane są do ciągłego przedłużania umów najmu w galeriach handlowych. Jest to jednak projekt posłów opozycji, nie wiadomo więc, jakie będą jego losy.

O problemie tym pisaliśmy na naszych łamach przy okazji jesienno-zimowego lockdowny, kiedy to decyzje o zamknięciu części sklepów i punktów w usługowych w galeriach handlowych podjęto po raz drugi i trzeci. Teraz, w obliczu trzeciej fali zakażeń koronawirusem, zapadła ona po raz czwarty. Oznacza to, że najemcom kumuluje się kolejny półroczny okres przedłużenia umowy najmu, które jest obowiązkowe, jeśli chcą skorzystać z umorzenia czynszu na czas zamknięcia. Takie zasady wprowadzono rok temu „ustawą covidową”.

Czynsz umorzony, umowa przedłużona o pół roku

“Art. 15ze. 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu.”

Biuro podróży w galerii zamknięte, umowa przedłużona o sześć miesięcy. Zaczynają się pozwy

Rozwiązanie problemu najemców?

Projekt posłów KO, wniesiony przez Martę Wcisło, mógłby rozwiązać ten problem. Zakłada on, że przedłużenie umowy najmu o sześć miesięcy byłoby dla najemców obowiązkowe tylko po pierwszym zamknięciu obiektów, które nastąpiło rok temu. W przypadku kolejnych – przedłużenie dotyczyłoby jedynie okresu zamknięcia:

„2a. W przypadku, gdy w czasie trwania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego zostanie wprowadzone drugi bądź kolejny zakaz prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, złożona przez uprawnionego wiążąca oferta woli, o której mowa w ust. 2 obejmuje przedłużenie obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu.”

Gdyby przyjęto przepisy w proponowanym kształcie, zasada ta obowiązywałaby wstecz – od 2 listopada 2020. Najemcy mieliby możliwość złożyć udostępniającemu powierzchnię handlową kolejną wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy najmu, na nowych zasadach, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

23 marca 2021 projekt został skierowany do konsultacji społecznych.