Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich – nowy projekt szkoleń dla branży turystycznej

“Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”, to główny cel projektu, który zostanie zrealizowany dla branży turystycznej na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Z bezpłatnych warsztatów i konferencji skorzystać mogą pracownicy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej.

To kolejny ogólnopolski projekt szkoleniowy zainicjowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w partnerstwie z Kujawko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. Realizacja szkoleń możliwa jest dzięki złożeniu wniosku o dofinansowanie operacji pt. “Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”, który został zakwalifikowany do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 dla konkursu 6/2022.

Poszerzanie wiedzy o trendach w turystyce wiejskiej

W ramach projektu w latach 2022-2023 zorganizowane zostanie w sumie osiem warsztatów na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. W każdym roku po jednym szkoleniu w wyżej wymienionych województwach. Na koniec odbędzie się konferencja online, która będzie miała na celu podsumowanie warsztatów oraz realizacji projektu.

Działania w sposób istotny udoskonalą umiejętności i poszerzą wiedzę z zakresu: współczesnych trendów w agroturystyce i turystyce wiejskiej, narzędzi promocji obiektów, wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu dla rozwoju działalności turystycznej, budowania sieci współpracy w turystyce wiejskiej w oparciu o  dziedzictwo kulturowe, społeczne i przyrodnicze polskiej wsi oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Każde ze spotkań warsztatowych będzie prowadzone przez doświadczonych trenerów specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących marketingu miejsc, rozwoju obszarów lokalnych, sieciowaniu współpracy w turystyce.