Prezes ULC ponownie wybrany na przewodniczącego rady zarządzającej EASA

Prezes ULC ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA
Prezes ULC ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA / fot. materiały prasowe

Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po raz drugi został wybrany na przewodniczącego rady zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, ang. European Union Aviation Safety Agency) – organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym.

13 grudnia 2023 roku w Kolonii odbyło się spotkanie Rady Zarządzającej EASA, podczas którego wybrano nowego dyrektora wykonawczego oraz przewodniczącego Rady Zarządzającej. Agencją pokieruje Florian Guillermet z Francji, a pracami rady zarządzającej – Piotr Samson, prezes polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Decyzja o jego wyborze była jednomyślna.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w lotnictwie

„Jestem zaszczycony, że zaproponowano mi przedłużenie mojej nominacji na przewodniczącego rady zarządzającej EASA. Dziękuję moim kolegom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Jestem głęboko przekonany, że współpracując z nowym dyrektorem wykonawczym EASA, Florianem Guillermetem, którego znam od wielu lat, odniesiemy sukces w dalszym wzmacnianiu EASA w Europie i na arenie międzynarodowej oraz pokonamy wszystkie wyzwania, przed którymi możemy stanąć. Pełnienie tej funkcji pozwoli mi również na promowanie polskiej polityki lotniczej oaz wzmocni rolę Polski na płaszczyźnie Europejskiej i światowej. Ufam, że przyszłe lata mogą przynieść dużo pozytywnych działań dla krajowego i europejskiego lotnictwa” – powiedział Piotr Samson, prezes ULC.

Przewodniczący Rady Zarządzającej EASA bierze udział w głównych inicjatywach unijnego lotnictwa cywilnego. Reprezentuje członków Rady podczas wydarzeń branżowych na świecie. Kieruje także pracami rady zarządzającej EASA, która m.in. doradza dyrektorowi wykonawczemu EASA w sprawach bezpieczeństwa lotniczego, przyjmuje budżet EASA, Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego, czy roczne sprawozdanie z działalności Agencji przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego.

Kompetencje EASA obejmują najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – m.in. operacje lotnicze, drony, porty lotnicze, czy żeglugę powietrzną. Jej zadania to m.in.: projektowanie przepisów wykonawczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem lotniczym, nadzór i wsparcie państw członkowskich w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje oraz  współpraca z podmiotami międzynarodowymi na rzecz poprawy globalnego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa.

Głównymi organami EASA są rada zarządzająca EASA składająca się z 33 członków (27 państw UE + EFTA + Komisja Europejska) oraz dyrektor wykonawczy EASA.