Prezes Polonusa prelegentem IV Forum Promocji Turystycznej

archiwum Polonus

Jak największy polski przewoźnik autokarowy wdrożył nową strategię komunikowania marki? O tym, jak nowoczesne formy promocji wpływają na wzrost przychodów firmy opowie podczas IV Forum Promocji Turystycznej prezes zarządu Polonusa Maciej Acedański.

Polonus przewozi rocznie ok 2 mln pasażerów. Maciej Acedański został prezesem spółki w 2017 roku i już po kilkunastu miesiącach jej przychody wzrosły rok do roku o aż 15 proc., trend ten został zachowany również w 2018 roku. Przychody I półrocza 2018 roku były o 17 proc. wyższe niż przychody I połowy roku 2017. To jeden z dwóch najlepszych wyników firmy w ostatnich 10 latach działalności. Jak to osiągnięto?

Nowa strategia i rebranding

Maciej Acedański stworzył sieć Polonus Partner, która obejmuje 55 linii i łączy 280 miejscowości obsługiwanych przez 155 jednolicie oznakowanych pojazdów. Unowocześniono flotę – w czerwcu za 8 mln zł kupiono siedem nowoczesnych pojazdów marki Scania. W tym roku została przeprowadzona transformacja marketingowa spółki dotycząca kompleksowego rebrandingu, obejmującego nową identyfikację wizualną m.in. nowoczesne logo i oklejenie autokarów oraz nową strategię komunikacji. O tym, jak wdraża się nowoczesną strategię do spółki Skarbu Państwa dowiemy się na IV Forum Promocji Turystycznej w prelekcji pt. „Innowacyjne formy promocji podróżowania autokarem”.

Maciej Acedański jest absolwentem PWSBiA w Warszawie na wydziale Rachunkowość i Finanse. Skończył studia podyplomowe Management Advanced Leadership Academy w Harvard & Canadian International Management Institute 2006 oraz posiada dyplom MBA uzyskany w Akademii Leona Koźmińskiego.

IV Forum promocji Turystycznej

Na IV Forum Promocji Turystycznej zapraszamy 24 października do Warszawy, do hotelu Polonia Palace. Wydarzenie to będzie jak zwykle poświęcone różnym aspektom promocji turystycznej. Partnerami forum są: Cypryjska Organizacja Turystyczna, Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, Miasto Wrocław i Polonus, wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem Polskiej Izby Turystyki i Instytutu Administracji. Patronem medialnym jest Agencja Informacyjna.

Zarejestruj się już dziś! Formularz rejestracji, informacje i program forum znajdziesz tutaj.