Prezes PIT: sprawdzimy czy TFG zadziała sprawnie

archiwumPIT

Polska Izba Turystyki ze smutkiem przyjęła informację o zamknięciu biura podróży, które funkcjonowało na polskim rynku od 23 lat. Konsekwencje upadłości Thomasa Cooka najstarszego biura podróży i potentata na rynku usług turystycznych odczuwane są niestety w całej Europie – napisał w komunikacie, Paweł Niewiadomski,prezes Polskiej Izby Turystyki.

Oto treśc dzisiejszego komunikatu:

Dzisiaj Biuro Podróży Neckermann Polska poinformowało o złożeniu wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych w związku z niewypłacalnością biura. Jak czytamy w oświadczeniu Zarządu Neckermanna, bezpośrednim powodem tych działań jest ogłoszenie 23 września 2019 r. upadłości Thomasa Cooka, a w konsekwencji także ogłoszenie w dniu dzisiejszym upadłości spółki Thomas Cook GMBH, właściciela 100% udziałów w Neckermann Polska. Mimo potwierdzonej przez Zarząd stabilnej sytuacji finansowej firma-córka nie jest w stanie kontynuować działalności samodzielnie.

Polska Izba Turystyki ze smutkiem przyjęła informację o zamknięciu biura podróży, które funkcjonowało na polskim rynku od 23 lat. Konsekwencje upadłości Thomasa Cooka najstarszego biura podróży i potentata na rynku usług turystycznych odczuwane są niestety w całej Europie.

Wraz ze złożeniem wniosku o uruchomienie gwarancji bankowych, uruchomione zostały procedury w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z podmiotem udzielającym zabezpieczenia Neckermann Polska.

Turyści pozostający poza granicami kraju powinni zwracać się do Marszałka Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu. Ci klienci, którzy zakupili wyjazd z późniejszym terminem wylotu, mogą zgłaszać się do AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) w celu zaspokojenia swoich roszczeń.

Polski rynek turystyczny rozwija się stabilnie wyniki organizatorów z ostatnich lat pokazują, że rośnie liczba turystów, a co za tym idzie rosną także obroty firm. Na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki, co w porównaniu z innymi branżami zdarza się stosunkowo rzadko, zostały wprowadzone również dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby Turystyki procedury, które gwarantują powrót turystów do kraju i zwrot środków wpłaconych na poczet przyszłych wyjazdów.

Izba będzie monitorować sytuację pod kątem sprawdzenia, czy owe mechanizmy nie tylko są wystarczające i skuteczne, ale także przyjazne dla turystów w trudnej dla nich sytuacji. To dzięki wdrożeniu nowych przepisów nie ma dziś żadnej wątpliwości, że polscy klienci nie są pozostawieni bez pomocy chronieni są oni zarówno za pośrednictwem obowiązkowych dla organizatorów gwarancji ubezpieczeniowych, jak i przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Warto przypomnieć, że właśnie dlatego obecnie turystyka to jedyna branża usługowa w takim stopniu chroniąca finansowo klientów, o ile wyjeżdżają z legalnie działającym organizatorem.

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki