Prezes PIT pisze do szefa MSZ

archiwum PIT

W ostatnich dniach Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło dość duże zamieszanie w sprawie Turcji – komunikat na stronie MSZ (jak zwykle nieprecyzyjny) przestraszył klientów, z kolei minister Schetyna w wywiadzie radiowym uspokajał. Prezes Polskiej Izby Turystyki wystosował list do ministra z prośbą o ujednolicenie stanowiska MSZ. Oto treść listu:

Szanowny Panie Ministrze,
branża turystyczna oraz rzesze turystów wybierających Turcję jako kierunek turystyczny z ulgą przyjęły podaną przez Pana informację, że w kurortach turystycznych w Turcji jest bezpiecznie. Szkoda, że informacja ta znikła z komunikatu, który zamieszczony jest na stronie internetowej MSZ. Uważamy, że warto byłoby, aby informacja ta na powrót znalazła się w komunikacie, ponieważ jej brak wprowadził poważny zamęt na rynku turystycznym, szczególnie że mamy akurat szczyt sezonu.

Ulga jest tym większa, iż komunikat MSZ sprzed kilku dni utrzymany w tonie ostrzegawczym spowodował ogromne zamieszanie wokół organizacji imprez turystycznych w Turcji. W tym tygodniu do Polskiej Izby Turystyki dzwonią i piszą setki zdezorientowanych ludzi, którzy zaplanowali lub wykupili wczasy w Turcji.

Dzisiejsze Pana wystąpienie powinno usunąć obawy wystraszonych i rozczarowanych turystów i być odebrane przez nich z zadowoleniem ale, powiedzmy szczerze, pod adresem kierowanego przez Pana resortu pada przy tej okazji wiele uwag krytycznych.

To powinno uzmysłowić jak ważną sprawą jest odpowiedzialność za informacje kierowane przez urząd państwowy do społeczeństwa, zwłaszcza jak tu, gdy informacja dotyczy sprawy bezpieczeństwa osobistego wyjeżdżających za granicę oraz realizowania przez przedsiębiorców.
Nie po raz pierwszy apelujemy, aby publikowane przez MSZ komunikaty były spójne, precyzyjne i wyczerpujące. Niestety, nie można tego powiedzieć o ostatniej Państwa publikacji w sprawie Turcji. Mamy tam bowiem do czynienia z niejasnym dla turystów i niespójnym przekazem, co dało pole do popisu mediom masowym. Wykorzystały one w celu wzbudzenia sensacji niektóre podane przez MSZ informacje i wzbudziły panikę wśród turystów, co odbiło się bardzo negatywnie na polskich przedsiębiorcach i prowadzonej przez nich działalności.

Mamy nadzieję, że organy Państwa, nauczone tym doświadczeniem, będą ostrożniej, z większą uwagą i precyzją formułowały przekazywane przez siebie komunikaty, mając świadomość, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa i jakie mogą być konsekwencje tego typu niejednoznacznej komunikacji.

Z poważaniem,
Paweł Niewiadomski,
prezes Polskiej Izby Turystyki”