Prezes Hoteli DeSilva Witold Ignatowski z nagrodą EHF

archiwum IGHP

Witold Ignatowski, dyrektor generalny i prezes zarządu spółki Hotele De Silva otrzymał prestiżową nagrodę European Hospitality Foundation. Wręczenie statuetki odbyło się 18 października podczas uroczystej gali w Krakowie, w ramach 77. Zgromadzenia Ogólnego HOTREC, którego gospodarzem była IGHP. W gronie członków Izby znajduje się 15 hoteli zarządzanych przez DeSilva.

The European Hospitality Foundation Award jest przyznawana osobie, która w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju branży hotelarskiej. W tym roku wyróżnienie fundacji współpracującej z HOTREC zostało przyznane po raz pierwszy przedstawicielowi polskiej branży hotelarskiej.

Witold Ignatowski jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Technologii Żywności. Pracę rozpoczął w 1974 roku w warszawskim hotelu Forum w pionie gastronomii. W latach 1982-1998 zajmował stanowiska zastępcy dyrektora w hotelach Mrongovia, Victoria-Intercontinental i Europejski, a od 1998 r. dyrektora ds. operacyjnych na nowo utworzonym stanowisku w biurze Zarządu Orbis SA., gdzie działał także w ramach grupy hotelowej Accor od 1999 r.

W 2004 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu „Port-Hotel” sp. z o.o., spółki właścicielskiej i zarządzającej warszawskim hotelem „Courtyard by Marriott”, gdzie stworzył m.in. strategię rozwoju i ekspansji Spółki na rynku hotelarstwa przylotniskowego.

Od 2006 roku współtworzy i kieruje na stanowisku prezesa Zarządu spółką „Hotele De Silva”, której od samego początku misją było utworzenie rodzimej sieci najbardziej przyjaznych hoteli, czerpiąc z najlepszych wzorów hotelarstwa anglosaskiego i kontynentalnego. Obecnie spółka zarządza 15 hotelami, zarówno pod marką własną „DeSilva” jak i markami Grupy Hotelowej Accor: Mercure, ibis Styles i ibis.

Uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych z zakresu hotelarstwa organizowanych m.in. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Orbis, sieć Intercontinental, a także kursów dla audytorów wewnętrznych czy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

W latach 1996-1998 wspierał jako konsultant spółkę „LOT Catering”, a w latach 1995-2005 organizował i nadzorował wszystkie oficjalne imprezy Prezydenta RP w kraju i dwie za granicą. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Komisji Gastronomicznej przy Polskim Zrzeszeniu Hoteli, a w 2007 r. przewodniczącym Komisji Zatwierdzającej Standardy Kwalifikacji Zawodowych działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Hotele De Silva znajdują się w gronie ponad 350 członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

IGHP jest organizacją zrzeszającą podmioty branży hotelarskiej w Polsce. Lobbuje na rzecz rozwoju hotelarstwa, wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków, opracowuje opinie branżowe w interesie członków Izby i branży, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Izba rozwija również działalność edukacyjną, organizując specjalistyczne kampanie i programy szkoleniowe z kluczowych dla hotelarzy zagadnień (np. dotyczących RODO, revenue management czy zarządzania kosztami w hotelu).

IGHP jest od 2015 roku członkiem europejskiej federacji hotelarzy HOTREC. W tym roku Izba obchodzi 15-lecie działalności.