Prezes Fedyk: rewolucja w POT przez ewolucję

MM

Będziemy zmieniać to, co niedobre w POT, będziemy współpracować z branżą i samorządami, promocja Polski w kraju i za granicą musi się udać – powiedział dziennikarzom prezes Wojciech Fedyk.

Po pierwszym spotkaniu nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej z dziennikarzami wiadomo już co najmniej cztery rzeczy: Wojciech Fedyk jest doskonale przygotowany merytorycznie; ma na razie niespożytą energię; chce współpracować ze wszystkim na rzecz promocji Polski; ma silne poparcie ministra sportu i turystyki.

Przedstawiając nowego prezesa POT, minister sportu i turystyki, Witold Bańka powiedział: „Cieszę się, że dr Wojciech Fedyk wygrał konkurs na prezesa POT, jego wybór to bardzo dobra decyzja zespołu oceniającego kandydatów. Objęcie stanowiska prezesa POT przez Wojciecha Fedyka to bardzo dobra zmiana i liczę a nawet po pierwszych rozmowach jestem pewien, że współpraca między POT a MSiT będzie owocna. Obaj chcemy tej współpracy i chcemy wspólnie opracować strategię promocji Polski.
Ze strony ministerstwa włączamy się w promocję na terenie kraju poprzez dwie anonsowane już wcześniej przeze mnie akcje: Polska za pół ceny i Wypoczywaj w kraju. Zadaniem tej drugiej jest namawianie Polaków do wypoczynku w kraju, do poznawania mniej znanych miejsc, obiektów. Chcemy pokazać, że Polska może być alternatywą wakacyjną dla zagranicy. Jesteśmy na finalnym etapie budowy platformy, która będzie promować akcję Polska za pół ceny. Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami tej akcji, mamy na przykład pozytywny odzew ze strony PKP.
I w tych dwóch akcjach również liczę, przede wszystkim na merytoryczną pomoc ze strony POT. Synergia między ministerstwem a POT będzie widoczna. Cieszę się, że po stronie POT mamy partnera, który podziela opinię na temat współpracy.”

Zapytany przez przedstawiciela portalu WaszaTurystyka.pl, o nowego podsekretarza stanu odpowiedzialnego za turystykę, minister Bańka odpowiedział: „W najbliższych dniach nowy podsekretarz będzie mianowany.”

Wojciech Fedyk poruszył wiele wątków

Początek pracy

Prezes powiedział: „Również jestem zdania, że współpraca POT z MSiT będzie się dobrze układała. Obecność ministra Witolda Bańki pokazuje, że turystyka jest równie bliska, jak sport.
Jestem na etapie przejmowania dokumentów, zapoznawania się z sytuacją w POT, spotkań z dyrektorami departamentów.
Mam oczywiście w głowie koncepcję działania POT, część tej koncepcji jest już wdrażana, część wymaga konsultacji. Sądzę, że główne kamienie milowe rozwoju POT przedstawię państwu na następnym spotkaniu.
Chciałbym, żebyśmy mówili nie tylko o porażkach czy błędach POT, ale o jej sukcesach.
Mam dystans do POT, do pewnych zjawisk związanych z jej funkcjonowaniem. Patrzę na POT z innej perspektywy i doskonale widzę to, co można poprawić a czego nie trzeba.
Chcę zmian w POT, ale to będzie rewolucja przez ewolucje. Będziemy doskonalić to, co nie jest najlepsze, a nie będziemy ruszać tego, co dobre. POT nie stanie się komercyjna agenda promocji reklamy. Pamiętajmy też, że obecna formuła prawna nie ułatwia zmian. Będziemy starać się pozyskiwać środki finansowe na promocję nie tylko z budżetu, ale i na rynku. Chcę współpracować z przedstawicielami branży turystycznej oraz samorządami.
Jeśli chodzi o wspomniane przez pana ministra projekty, to włączamy się bardzo czynnie w ich realizację. Nasi ludzie uczestniczą w pracach zespołów opracowujących szczegóły akcji. Ona służy przecież udostępnianiu obiektów zarabiających na turystyce. Tak więc, to nie może być „bylejakość”.”

Co do najbliższych planów a raczej rozpoczętych już prac, prezes Fedyk wspomniał choćby złożony do KE wniosek w sprawie projektu e-turystyki, projekt rozwoju turystyki medycznej, budowę Obserwatorium turystycznego przypisanego POT w projekcie rozwoju turystyki do 2020 roku i wypełnienie go treścią, poprawę portalu Zarabiaj na turystyce.

Wojciech Fedyk podkreślił: „Mam świadomość, jak ważna jest współpraca z samorządami na każdym szczeblu. Chcę odświeżyć kontakty z Konwentem Marszałków Wojewódzkich i wrócić do pomysłu zespołu do spraw turystyki przy Konwencie.

Co będzie sukcesem?
Nowy prezes POT, powiedział, że w pierwszym roku działalności sukcesem byłaby poprawa funkcjonowania POT w aspektach organizacyjnych i technicznych, poprawa PR organizacji, naszych e-mediów. Wykonanie zadań i wykorzystanie budżetu POT to byłby sukces 100 proc.

Współpraca z ROT-ami

Prezes zapowiedział: “W najbliższy weekend podczas targów AGRO w Kielcach spotkam się z Forum ROT-ów. Liczę na to, że szybko nastapi rejestracja Stowarzyszenia ROT-ów, co pozwoli ROT-om choćby na wspólne zdobywanie funduszy w ramach stowarzyszenia. Wiele ROT-ów boryka się z brakami budżetowymi. Te budżety wynoszą od kilku tysięcy do dwóch milionów złotych. Pamiętajmy, że tylko kilka z ROT-ów prowadzi działalność gospodarczą. ROT-y trzeba odrodzić. Ja znam sposób myślenia w ROT-ach, sposób myślenia władz ROT-ów i łatwiej mi będzie rozmawiać na temat współpracy. Tylko Stowarzyszenie ma szanse sięgnąć po pieniądze. Ponadto organizujemy szkolenia dla ROT-ów, najbliższe odbędzie się 28 kwietnia.”

Współpraca z branżą

“Nie wyobrażam sobie funkcjonowania wspomnianej turystyki medycznej bez współpracy z branża turystyczna choćby z uzdrowiskami a także z samorządami gospodarczymi. Czekaja mnie spotkania z prezesami ITRP, PIT. Mam nadzieję, że przedstawiciele samorządów i branży w Radzie POT będą naszymi ambasadorami w terenie.”

Los ZOPOT-ów

Sytuacji w ZOPT-ach przyglądam się podobnie, jak całej sytuacji w POT. Czytam raporty o ich działalności. Czy powstaną nowe ZOPOT-y? Sprawa jest otwarta. Może w ramach współpracy G4 będziemy się promować w krajach nadbałtyckich, na rynku czeskim i węgierskim. W tym roku na pewno chcemy się promować podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji.”

Pomysły

Będziemy próbować stworzyć produkty turystyczne we współpracy z Euroregionami.
Chcemy stworzyć think tanki zajmujące się na przykład innowacyjnością na rynku turystyki przyjazdowej.
Przygotowujemy strategię działania Convention Bureau.
Moja ideą fix są kluby produktowe, które mogłyby funkcjonować przy POT.”