Praktyki studenckie w hotelach Gromada. Podpisano porozumienie z Politechniką Koszalińską

fot. Adam Paczkowski/ Politechnika Koszalińska

Przedstawiciele władz Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej (OST) Gromada, z siedzibą w Warszawie, do której w Koszalinie należy Hotel Gromada, podpisali w dniu 21 maja 2024 roku porozumienie otwierające nowy rozdział współpracy z Politechniką Koszalińską.

Dotychczas kontakty podmiotów dotyczyły między innymi współorganizacji spotkań Koszalińskiego Klubu Rzeczpospolitej. Umowa obejmuje organizację praktyk zawodowych dla studentek i studentów w obiektach hotelowych Gromady. W towarzyszącej podpisaniu dokumentu konferencji prasowej, transmitowanej online na profilu FB uczelni, wzięli udział: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dr Anna Szczepańska-Przekota, pełnomocniczka rektora ds. praktyk studenckich PK oraz reprezentujący OST Gromadę: Krzysztof Moczulski, prezes Gromady w Warszawie, a równocześnie zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Spółdzielczej, Czesław Marzec, przewodniczący spółki Hotel Gromada w Koszalinie i Wiesław Świś, prezes koszalińskiej Gromady.

„Podpisywanie umów z partnerami strategicznymi, a takim z pewnością jest spółdzielnia Gromada, ma charakter kluczowy dla budowania kompetencji praktycznych naszych studentek i studentów” – przyznała prof. Danuta Zawadzka.

„Wszystkie kierunki kształcenia mają obowiązkowe praktyki studenckie. Dzisiaj mówimy o kierunku turystyka i rekreacja, w ramach którego już wcześniej współpracowaliśmy z Hotelem Gromada w kontekście wsparcia Rady Programowej kierunku, praktyk realizowanych indywidualnie i współorganizacji Klubu Rzeczpospolitej” – dodaje.

„Jako OST Gromada mamy w swoich zasobach dziewięć hoteli i dwa ośrodki wypoczynkowe. Gromada to doświadczona firma o przedwojennym rodowodzie. Prowadzimy działalność w dwóch obszarach: turystyki i hotelarstwa. Nasza współpraca z pewnością będzie z obustronną korzyścią. Politechnika Koszalińska ma potężny kapitał w zakresie kształcenia młodych ludzi. Gromada natomiast jako podmiot gospodarczy, ma swoje potrzeby w zakresie zatrudniana tych osób. Proponujemy różne formy praktyk, w zależności od potrzeb i oczekiwań studentów” – wyjaśnił Krzysztof Moczulski.

Czesław Marzec nie krył, że podpisanie porozumienia z Politechniką Koszalińską jest dla OST Gromada ważnym wydarzeniem.

„Studenci zdobywający wiedzę teoretyczną będą mogli sprawdzić się w działaniach praktycznych. Młodzi ludzie będą włączani do wszystkich prac hotelowych w naszych obiektach. Poza tym mogą dorobek i doświadczenie Gromady wykorzystać przy pisaniu prac dyplomowych” – skomentował.

„Od początku współpracy z Politechniką Koszalińską byliśmy i jesteśmy zainteresowani obszarem kadrowym. Zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie funkcjonuje wiele obiektów noclegowych, zapotrzebowanie na pracowników w naszej branży jest absolutnie wyjątkowe. Kadr brakuje również Gromadzie. Liczymy więc bardzo, że niezależnie od tego, że chcemy stać się dla młodych ludzi miejscem zdobywania przez nich doświadczeń i umiejętności praktycznych, pozyskamy nowych pracowników, znających już specyfikę Gromady. Dla przykładu: menadżera do spraw marketingu i promocji, ze znajomością języka niemieckiego, jestem gotowy zatrudnić od ręki” – dodał Wiesław Świś.

Dr Anna Szczepańska-Przekota przypomniała, że studencka praktyka zawodowa stanowi integralną część programu nauczania.

„W przypadku praktycznego kierunku turystyka i rekreacja to 960 godzin, a więc 36 proc. wymiaru godzinowego w całym cyklu kształcenia”